Kategori arşivi: MongoDb

nosql-ve-mongo-db-ornekler

MongoDb Database Klonlama

MongoDb Database Klonlama

Mongodb bu konuda db.copyDatabase fonksiyonu ile işleri çok kolaylaştırmış durumda.
Örneğimizde “omer” adlı database’i aynı host üzerinde “clone” ismiyle birebir kopyalayalım.
SourceDb(omer) > CloneDb(Clone)
db.copyDatabase fonksiyonun genel kullanımı aşağıdaki şekildeki gibidir.

db.copyDatabase(fromdb, todb, fromhost, username, password, mechanism)

fromhost, username, password başka bir hosttan klonlama yapmak istersek burada devreye giren parametreler, biz aynı host üzerinde klonlama yapacağımız için bu parametreleri boş geçiyoruz.

> db.copyDatabase("omer","clone")
{ "ok" : 1 }
> show dbs
clone  0.000GB
local  0.000GB
omer   0.000GB
omer2  0.000GB
>

Hepsi bu kadar.

Mongodb aynı hossta database kopyalama

Mongodb database klonlama

MongoDB Default Portu-27017 Değiştirmek

MongoDB Default Portu-27017 Değiştirmek

Mongodb kurulumla birlikte default olarak 27017 portundan çalışır, eğer bunu çeşitli sebeplerden dolayı değiştirmemiz gerekiyorsa; aşağıdaki adımlarla mongodb’nin portunu değiştirebiliriz. Yapacağımız örnekte mongo db portunu 27017 den 64446 ye değiştirelim..

Kullandığım Ortam Bilgileri :
Os : Win 8
Db: Mongo 3.2.9 vers.

1-) Önce servislerden MongoDB servisini stop ediyoruz.

C:\Users\omer> Net stop MongoDB

2- MongoDB konfigürasyon dosyasını(mongod.cfg) editleyelim.

MongoDb’nin kurulu olduğu dizine gidelim, benim kurulumuma göre aşağıdaki dizinde.
C:\Program Files\MongoDB\Server\3.2\mongod.cfg
mongod.cfg dosyasını açtığınızda aşağıdaki satırlar gibi görünüyor olmalı.
Net: ve devamı yoksa manuel ekleyelim ve kaydedip çıkalım.

systemLog:
destination: file
path: c:\MongoData\log\mongod.log
storage:
dbPath: c:\MongoData\db
net:
bindIp: 127.0.0.1
port: 64446

3-Portu konfigürasyon dosyasından değiştirdik, şimdi MongoDB servisini start edelim.

C:\Users\omer> Net start MongoDB

Command prompt’da netstat –a yazarak açık portları görebiliriz.

C:\Users\omer> netstat –a
TCP 127.0.0.1:64446 omerpc:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:64446 genuine:50001 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:64446 genuine:50002 ESTABLISHED

Bu değişim sonrası robomongo, mongochef gibi toollarınızın bağlantı ayarlarını 64446 portuna göre yeniden set etmeyi unutmayın.

Umarım faydalı olur..