Kategori arşivi: RMAN

oracle recovery manager, rman restore recover

RMAN Backup Bilgilerini Sorgulama

RMAN Backup Bilgilerini Sorgulama

Ağaşıdaki sorgu ile geriye dönük backup başlangıç bitiş zamanlarını,
normal boyutunu ve sıkıştırılmış output boyutunu görebiliriz.

SELECT START_TIME,
    END_TIME,
    TIME_TAKEN_DISPLAY     "TIME_TAKEN",
    OUTPUT_DEVICE_TYPE     "DEVICE",
    STATUS,
    INPUT_TYPE         "BACKUP_TYPE",
    INPUT_BYTES_DISPLAY     "INPUT_SIZE",
    OUTPUT_BYTES_DISPLAY    "OUTPUT_SIZE",
    INPUT_BYTES_PER_SEC_DISPLAY "INPUT/sec"
 FROM V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS
 WHERE START_TIME > (SYSDATE - 7)
 ORDER BY 1 DESC;

 
START_TIME	    END_TIME	    TIME_TAKEN	DEVICE	STATUS	  BACKUP_TYPE	INPUT_SIZE	OUTPUT_SIZE	INPUT/sec
11.6.2015 18:17:02	11.6.2015 18:44:56	00:27:54	DISK	COMPLETED	DB FULL	 173.04G	  33.99G	 105.85M
10.6.2015 18:17:04	10.6.2015 18:45:40	00:28:36	DISK	COMPLETED	DB FULL	 175.11G	  34.63G	 104.50M
9.6.2015 18:18:38	9.6.2015 18:49:56	00:31:18	DISK	COMPLETED	DB FULL	 173.51G	  34.21G	  94.61M
8.6.2015 18:17:06	8.6.2015 18:45:06	00:28:00	DISK	COMPLETED	DB FULL	 172.36G	  33.82G	 105.06M
7.6.2015 18:17:43	7.6.2015 18:45:49	00:28:06	DISK	COMPLETED	DB FULL	 173.93G	  34.32G	 105.64M
6.6.2015 18:17:15	6.6.2015 18:45:56	00:28:41	DISK	COMPLETED	DB FULL	 172.82G	  33.96G	 102.83M
5.6.2015 18:17:27	5.6.2015 18:45:13	00:27:46	DISK	COMPLETED	DB FULL	 172.82G	  33.92G	 106.22M

RMAN Backup Schedule On Windows Host

RMAN Backup Job Schedule On Windows Host

Bu yazımızda windows ortamlarda RMAN backup nasıl zamanlanır, nasıl otomatik hale getirilir ondan bahsedeceğiz.Öncelikle RMAN backuplar için bir klasör oluşturalım.Ben C:\OracleBackup  diye oluşturdum. Bu dizine iki tane dosya oluşturacağız, ilki bat dosyası, ikincisi rman scriptimizi yazacağımız dosya.Linuxde de durum çok farklı değil yine cmdfile komutuyla rman scriptimizi çağırıyoruz, onun için farklı bir makale yazacağım..

Rman backup için oluşturacağımız dosya isimleri ve içerikleri şöyle..

1- RMANBackup.bat  bu dosya ile rman’e login olup rman script dosyamızı cmdfile ile belirtiyoruz.içeriği;

set ORACLE_SID=ORCL
rman target / cmdfile='C:\OracleBackup\RMANBackup.rman'

2- RMANBackup.rman bu dosyada da rman scriptimiz yer alıyor.İçeriği ;

run{
Backup database format 'C:\OracleBackup\FULLDB_%d_DF_INC1_%D%M%Y_%U.bck' tag 'Full Backup';
Backup archivelog all format 'C:\OracleBackup\ARCHLG_%d_AR%D%M%Y_%U.bck' delete input tag 'Archivelog Backup';
Backup current controlfile format 'C:\OracleBackup\CTRLFL_%d_AR%D%M%Y_%U.bck' tag 'Controlfile Backup';
Backup Spfile format 'C:\OracleBackup\SPFILE_%d_AR%D%M%Y_%U.bck' tag 'Spfile Backup';
Crosscheck Copy;
Crosscheck Backup;
Delete noprompt expired copy;
Delete noprompt expired backup;
DELETE NOPROMPT BACKUP OF SPFILE COMPLETED BEFORE 'SYSDATE-3';
DELETE NOPROMPT BACKUP OF CONTROLFILE COMPLETED BEFORE 'SYSDATE-3';
}

Dosyaları sid ve file sisteminize göre ayarladıktan sonra bat dosyasını çalıştırırsanız rmane login olup database backup işlemlerine başlayacaktır. Backup scriptini örnek olsun diye yazdım, controlfile’ı autobackup set etmiş olabilirsiniz ya da backup redundancy farklı olabilir vb vb, scripti kendinize göre uyarlayabilirsiniz.

Rman backup zamanlama

Rman backup schedule on windows xx

Bat dosyamıza tıklayıp çalıştıralım, eğer hatalı bir şey yoksa aynı dizine backup dosyalarını atacaktır.

rman backup schedule, rman job set etmek, r

rman backup schedule windows host

Bu bat dosyamızı windows zamanlanmış görevlere ekleyerek her gece otomatik backup alınmasını sağlayalım.Windows zamanlanmış görevleri açtıktan sonra aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz..

Zamanlanmış görevleri açıp, gözat diyoruz..

rman backup job on windows, rman backup schedule

rman backup job on windows, rman backup schedule

Az önce oluşturduğumuz bat dosyasını gösteriyoruz..

rman backup job for daily backup

Çalışma zamanını ve sıklığını set ediyoruz..

rman job for backup database

Hostumuz için user ve password bilgisini giriyoruz..

Rman job daily for windows

ileri ve sonra son diyerek job oluşturmayı tamamlamış oluyoruz..

rman backup script for windows host

Umarım faydalı olur..

 

 

RMAN Backup Konfigurasyon

RMAN(Recovery Manager) Backup Konfigürasyonu

RMAN ile backup alırken default RMAN ayarlarını kendimize göre uyarlamamız mümkün.
Ayarların yanında #default yazanlar değiştirilmemiş oracle ile gelen default parametreleri temsil ediyor..
Şimdi tek tek inceleyelim..

RMAN’e bağlanıyoruz,

 bash-4.1$ rman target /

Mevcut konfigürasyonu görüntülemek için:

RMAN> show all;

using target database control file instead of recovery catalog
RMAN configuration parameters for database with db_unique_name ORCL are:

CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 1; # default
CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFF; # default
CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK; # default
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP OFF; # default
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO '%F'; # default
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1 BACKUP TYPE TO BACKUPSET; # default
CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED; # default
CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE OFF; # default
CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES128'; # default
CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM 'BASIC' AS OF RELEASE 'DEFAULT' OPTIMIZE FOR LOAD TRUE ; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE; # default
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO '/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/dbs/snapcf_orcl.f'; # default

RETENTION POLICY:

Alınan yedeklerin saklanma politikasıdır,iki çeşit olabilir..

Redundancy:
Kaç tane yedek dosyası saklayacağını belirtir,ikinci alınan yedekte eski yedeği obsolete duruma çeker

Son 4 backup saklamasını istersek;

RMAN>configure retention policy to redundancy 4;

Recovery Windows:
Alınan backupların kaç gün saklanacağını belirtir.Günü dolan backuplar obsolete olarak işaretlenir.
Son n günün yedeğini sakla demek için uygun bir yapıdır.

Son 3 gün yedeğini sakla dersek;

RMAN> configure retention policy to recovery window of 3 days;

Yedek stratejinize göre Redundancy ya da Recovery Windows birini seçmelisiniz..

BACKUP OPTIMIZATION:

Bu parametre ile RMAN’e, değişmeyen dosyalar için yedek alma diyebiliriz.
ON yapmak yedek performansını artırır.

On yapmak istersek;

RMAN>configure backup optimizatin on;

DEFAULT DEVICE TYPE:

Alınan yedeğin diske mi teybe mi alınacağını belirtiriz.

Diske yedek almak için:

RMAN> configure default device type to disk;

Teybe yedek almak için:

RMAN> configure default device type to sbt;

CONTROLFILE AUTOBACKUP:

Her yedekten sonra controlfile ve spfile için otomatik yedek alınmasını sağlar.

ON yapılması tavsiye edilir.

RMAN> configure controlfile autobackup on;

CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT:

Otomatik alınacak controlfile yedeğin formatı ve nereye alınacağının set edildiği
parametredir.

Farklı bir dizin ve format vermek istersek;

RMAN> configure controlfile autobackup format for device type disk to '/backup/CTRL_BCK%d%F';

DEVICE TYPE DISK PARALLELISM:

CPU sayınıza göre paralellik vererek yedek alma işlemini hızlandırabilirsiniz.

Paralel 3 yedek aldırmak için.

RMAN> configure device type disk parallelism 3;

DATAFILE BACKUP COPIES:

Alınan yedeğin kaç kopya alınacağını belirtir,

2 kopya yedek aldırmak için:

RMAN> configure datafile backup copies for device type disk to 2;

ARCHIVELOG BACKUP COPIES:

Archive log yedekleri için kaç kopya alınacağı belirtilir.

Yine 2 kopya yedek almasını istersek;

RMAN> configure archivelog backup copies for device type disk to 2;

MAXSETSIZE:

Backup dosyalarının boyutunu sınırlandırmak için kullanılır,defaultu sınırsızdır(teorik olarak)

Örneğin disk yapımıza göre 5Gb olarak sınırlayalım:

RMAN> configure maxsetsize to 5g;

ENCRYPTION FOR DATABASE:

Yedeklerin şifrelenip şifrelenmeyeceği belirtilir.

ON yapmak istersek:

RMAN>configure encryption for database on;

ENCRYPTION ALGORITHM:

Yedeklerin hangi algoritmayla şifreleneceğini belirtir.

AES128 ile şifrelemek istersek:

RMAN> configure encryption algorithm 'AES128';

Diğer kullanılabilir algoritmalar için aşağıdaki sorguya bakabiliriz.

SQL> select algorithm_id, algorithm_name, algorithm_description, is_default
from v$rman_encryption_algorithms;

ALGORITHM_ID ALGORITHM_NAME ALGORITHM_DESCRIPTION IS_DEFAULT
------------ ----------- ------------------------ ----------
1 AES128 AES 128-bit key YES
2 AES192 AES 192-bit key NO
3 AES256 AES 256-bit key NO

COMPRESSION ALGORITHM:

Alınan yedeğin sıkıştırılması için belirtilen sıkıştırma algoritmasıdır.ZLIB ve BZIP2 olabilir.

RMAN> configure compression algorithm 'bzip2';

ARCHIVELOG DELETION POLICY:

Alınan archive log dosyalarının silinme politikasıdır.(adetsel)

1 olarak set edersek:

RMAN> CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO BACKED UP 1 TIMES TO DISK;

İlk alınan yedekler obsolete olarak işaretlenir.

SNAPSHOT CONTROLFILE NAME:

Snopshot dosyasının lokasyonunu, formatını ayarlar.

RMAN> configure snapshot controlfile name to 'backup/Ctrl_Snpsht.f';

RMAN Default Değerlere Set Etmek:

Oracle’ın default değerlerine döndürmek için CLEAR anahtar kelimesi kullanılır.
İlgili parametrenin sonuna clear yazılarak RMANde çalıştırılır.

RMAN> CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP CLEAR;

RMAN configuration parameters are successfully reset to default value

RMAN> CONFIGURE RETENTION POLICY CLEAR;

RMAN configuration parameters are successfully reset to default value

 

Umarım faydalı olur..

 

Block Change Tracking File Nedir

Block Change Tracking File

RMAN Incremental backup alırken değişen blokların bilgisini tutan dosyadır.Binary bir dosyadır, hızlı backup alınmasını sağlar.RMAN ile Incremental Backup alırken bu dosyaya bakılır ve sadece değişen blokların yedeklenmesi sağlanır, dolayısıyla backup alma hızını etkiler.Block change tracking file olmasaydı tüm datafile blockları taranıp değişen kısımlar yedeklenecekti.

INCREMENTAL LEVEL 0 yedeğin üstüne alınan
INCREMENTAL LEVEL 1 DIFFERENTIAL,
INCREMENTAL LEVEL 1 CUMULATIVE komutları bu dosyayı kullanır..

Defaultta pasif olarak gelir, bizim aktif etmemiz gerekir.Standby db ve Rac sistemlerde de kullanılabilir, yalnız RAC ortamlarda tüm nodların erişebileceği ortak bir paylaşım alanında oluşturulmalıdır.

Bazı özellikleri;
-Binary bir dosyadır, içi açılıp editlenemez.
-En son 8 backup için bilgi tutar,bitince eskileri n üzerine yazar.
-Rman ile backup’ı alınamaz.
-Her database için bir tane oluşturulabilir.
-Standby ve RAC sistemlerde desteklenir.
-Oracle 10G ile hayatımıza girdi.

Block change tracking file ile bilgileri V$BLOCK_CHANGE_TRACKING  viewinden görebiliriz..

FILENAME STATUS BYTES
C:\ORACLE\PRODUCT\FLASH_RECOVERY_AREA\ORCL\BCTF.LOG ENABLED 11599872

Block change tracking file enable etmek:

ALTER DATABASE ENABLE BLOCK CHANGE TRACKING
USING FILE ‘c:\oracle\product\flash_recovery_area\orcl\bctf01.log’;

Belirttiğimiz dizine bi dosya oluşturacaktır..

Block change tracking file sorgulamak:

SELECT filename, status, bytes
FROM v$block_change_tracking;

Block change tracking file disable etmek:

Dosyayı işletim sisteminden de siler..

 ALTER DATABASE DISABLE BLOCK CHANGE TRACKING;

Block change tracking file yeniden adlandırmak

Disable edip yeniden enable edebilirsiniz, ama yeniden oluşturduğunuz için içindeki veriler kaybolur.
Verileri kaybetmeden taşımak istiyorsak;
Mount modda rename etmemiz gerekir.

SHUTDOWN IMMEDIATE;
STARTUP MOUNT;
ALTER DATABASE RENAME FILE 'c:\oracle\product\flash_recovery_area\orcl\bctf01.log'
TO 'c:\oracle\product\flash_recovery_area\orcl\bct_file.log';
ALTER DATABASE OPEN;

Umarım faydalı olur..

RMAN Backup Format

RMAN Backup Formatları

RMAN backup alırken daha kolay takip için kullanabileceğimiz
özel formatlardır.Başlarına % karakteri koyarak RMAN backup dosya adına
format atayabiliyoruz.Hem bu formatların neler olduguna bakalım,
hem de örnekler verelim.

%c Format Rman:

Duplex backup alırken kopya numarası olarak kullanılır,
her bir kopyaya artan bir numara verir.Maximum 256 olabilir.

%d Format Rman:

Database ismini backup dosya adına yazar.

%D Format Rman:

Zamanın Gün olarak karşığını backup dosya adına yazar.(DD)

%F Format Rman:

RMAN’nin DBID,gün,ay,yıl ve sequence kullanarak ürettiği unique bir id’dir.

%M Format Rman:

Zamanın Ay olarak karşığını backup dosya adına yazar.(MM)

%T Format Rman:

Zamanın Yıl-Ay-Gün olarak karşılığını backup dosya adına yazar.(YYYYMMDD)

%Y Format Rman:

Zamanın Yıl olarak karşığını backup dosya adına yazar.(YYYY)

%s Format Rman:

RMAN backup set numarasıdır,Controlfile’da saklanır,1 ile başlar
her backup set için artırılır.
Controlfile yeniden oluşturunca sayac sıfırlanır(CREATE CONTROLFILE…)

%p Format Rman:

Backup set piece numarasıdır,1 ile başlar her bakcup set alındığında
değeri artar.

%u Format Rman:

8 karakter backup set number ile unique id üretir.

%U Format Rman:

%u_%p_%c formatının kısaltılmış halidir, unique bir id üretmeyi garanti eder.
Rman format kullanmazsanız Rman default bu formatı kullanır..

%n Format Rman:

Database Adına 8 karakter olana kadar x karakteri ekler.(ORCLXXX….)

Örnekler Yapıp oluşan dosya adlarına bakalım.

RMAN> backup datafile 1 format 'C:/%n__%U.bck';
ORCLXXXX__01OUN0AJ_1_1.NCK
RMAN> backup datafile 3 format 'C:/%t.bck';
837518036.BCK
RMAN> backup datafile 4 format 'C:/%u.bck';
07OUN0PS.BCK
RMAN> backup current controlfile format 'C:/CTRL_%d_%D_%M_%Y.bck';
CTRL_ORCL_22_01_2013.BCK
RMAN> backup datafile 3;
O1_MF_NNNDF_TAG20140122T120128_9FZ5QS2M_.BKP

 

RMAN> SET CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE disk TO 'C:/backup/ctrl_bck_%F.bck';

Benzer makale olarak: RMAN Backup Konfigurasyonu
http://omeracar.com.tr/rman-backup-konfigurasyon-rman-ayarlar/

Faydalı olması dileğiyle.