IFS ERP-Toplu Fiş Satırı Eklemek

 IFS ERP-Toplu Fiş Satırı Eklemek

Başlığı oluşturulmuş fiş bilgisine nasıl topluca satır ekleriz beraber bakalım.Aşağıdaki örnekte Credit(alacak) tarafına değer atılmıştır, siz kendinize göre uyarlayabilir, Debet tarafına da satır girebilirsiniz.Kod parçaları olarak code_d ve account kullandım isteğiniz doğrultusunda diğer kod parçalarını da ekleyebilirsiniz.

fis_temp_tab tablosunun yapısı;

CREATE TABLE fis_temp_tab
( hesap VARCHAR2(100),
code_d VARCHAR2(100),
debet NUMBER,
credit NUMBER )

Scriptimiz;

DECLARE

info_ VARCHAR2(2000);
objid_ VARCHAR2(2000);
objversion_ VARCHAR2(2000);
attr_ VARCHAR2(2000);
BEGIN
FOR rec_ IN(SELECT b.* FROM fis_temp_tab b
             WHERE b.Credit IS NOT NULL) LOOP

client_sys.Clear_Attr(attr_);

client_sys.Add_To_Attr('COMPANY','&Sirket_Kodu',attr_);
client_sys.Add_To_Attr('ACCOUNTING_YEAR',2011,attr_);
client_sys.Add_To_Attr('VOUCHER_NO','&Fis_No',attr_);
client_sys.Add_To_Attr('VOUCHER_DATE',TO_DATE('01.01.2011','DD.MM.YYYY'),attr_);
client_sys.Add_To_Attr('CURRENCY_TYPE','MDBA',attr_);
client_sys.Add_To_Attr('CURRENCY_RATE',1,attr_);
client_sys.Add_To_Attr('ACCOUNTING_PERIOD',1,attr_);
client_sys.Add_To_Attr('CONVERSION_FACTOR',1,attr_);
client_sys.Add_To_Attr('AUTO_TAX_VOU_ENTRY','FALSE',attr_);
client_sys.Add_To_Attr('TAX_AMOUNT',0,attr_);
client_sys.Add_To_Attr('CORRECTED','N',attr_);
client_sys.Add_To_Attr('VOUCHER_TYPE','&Fis_Turu',attr_);
client_sys.Add_To_Attr('ACCOUNT',REC_.HESAP,attr_);
client_sys.Add_To_Attr('CODE_D',REC_.CODE_D,attr_);
client_sys.Add_To_Attr('TRANS_CODE','MANUAL',attr_);
client_sys.Add_To_Attr('CURRENCY_CODE','TL',attr_);
client_sys.Add_To_Attr('CREDIT_AMOUNT',REC_.CREDIT,attr_);
client_sys.Add_To_Attr('CURRENCY_CREDIT_AMOUNT',REC_.CREDIT,attr_);
client_sys.Add_To_Attr('TAX_AMOUNT',0,attr_);
client_sys.Add_To_Attr('TAX_BASE_AMOUNT',0,attr_);
client_sys.Add_To_Attr('CURRENCY_TAX_BASE_AMOUNT',0,attr_);

VOUCHER_ROW_API.New__(info_,objid_,objversion_,attr_,'DO');

END LOOP;
END;

COMMIT;

 

Umarım faydalı Olur.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir