MSSQL Database Bilgilerini Sorgulamak

Databaselerin online olup olmamaları, ne zaman oluşturulduğu,recovery modelin ne olduğu, db_ownerın kim olduğu vb kritik bilgilere aşağıdaki sorguyla bakabilirsiniz.

select database_id,name,compatibility_level,user_access_desc,suser_sname(owner_sid) ownerrr,
is_read_only,state_desc,recovery_model_desc,collation_name,create_date,is_broker_enabled,
target_recovery_time_in_seconds
from sys.databases 
----where database_id > 4 

Tüm db lerden erişip sorgu çekmek isterseniz.

-- tüm db lerden select çekmek, ayaktamı kontrolü yapmak..
declare @command1 varchar (max)
EXEC sp_MSforeachdb
@command1='use ?; select db_name(),* from sys.database_files;'
print @command1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir