ORA-01000: maximum open cursors exceeded

ORA-01000: maximum open cursors exceeded

Open cursor parametresinin artirilması gerekir.
Default degeri 300’dür.

SQL> show parameter open_cursor;

NAME TYPE VALUE
———————————— ———– —————–
open_cursors integer 300

ALTER SYSTEM SET open_cursors = 600 SCOPE=BOTH;
SQL> show parameter open_cursor;

NAME TYPE VALUE
———————————— ———– —————–
open_cursors integer 600

Tagged: , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir