ORA-16006: audit_trail destination incompatible

ORA-16006: audit_trail destination incompatible with database open mode

Bu hatayı databasei read only modda açmak istediğimizde alırız,audit logları açık ve dbye yazılıyorsa hem read-only olup hem db’ye yazamayacağından uyumsuzluk hatası verir.Bu durumda ya auditi kapatacağız(audit_trail=none) ya da auditi OS üzerinde tutacağız. (audit_trail=OS)

 
SQL> startup mount
ORACLE instance started.
Database mounted.

SQL> alter database open read only
 2 /
alter database open read only
*
ERROR at line 1:
ORA-16006: audit_trail destination incompatible with database open mode

Şimdi audit durumunu kontrol edelim ve değiştirelim..

SQL> show parameter audit_trail;
audit_trail          string      DB

SQL> alter system set audit_trail=none scope=spfile;
System altered.

SQL> shutdown immediate;
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.

SQL> startup mount;
ORACLE instance started.
Database mounted.

SQL> alter database open read only;
Database altered.

Ve işlem tamamdır,databaseimiz read-only olarak açıldı..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir