Oracle Topluca Tablo Yedeklemek

Oracle Topluca Tablo Yedeklemek

Aşağıdaki script ile oracle’a bağlı olan kullanıcının _TMP uzantısı ile biten tüm tablolarını toplu olarak yedekliyoruz. Eğer istenirse yedeklendikten sonra asıl tablolar drop da edilebilir, benim ihtiyacım olmuştu o yüzden drop da yazdım,ama aşağıda drop komutunu commentledim. Script create table as komutuyla tablo adının sonuna _BKP uzantısı ekliyor ve yeni tablo oluşturuyor.Eğer yeni isim 30 karakterden çok gelirse(bu durumda hata alır ORA-00972) yeni tablo adını 30 karaktere kısaltacak.

Scripti kendinize göre uyarlayabilirsiniz, lütfen scripti önce test ortamlarda deneyerek sonuçlarını görünüz..

DECLARE 
 V_TABLE VARCHAR2(50); 
 V_TABLE_TRIM VARCHAR2(50);
BEGIN
 FOR i IN (select * from user_tables where table_name like '%\_TMP' Escape '\' ORDER BY 1 DESC) LOOP 
  V_TABLE := i.table_name;
  V_TABLE_TRIM := i.table_name;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('--------------- Tablo Yedekleniyor.. '||V_TABLE||' ---------------');
    IF LENGTH(V_TABLE) > 26 THEN
      V_TABLE_TRIM := substr(V_TABLE,1,26);
    END IF;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('CREATE TABLE ' ||V_TABLE_TRIM||'_BKP as select * from ' ||V_TABLE); 

  EXECUTE IMMEDIATE 'CREATE TABLE ' ||V_TABLE_TRIM||'_BKP as select * from ' ||V_TABLE;

  --DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('--------------- Tablo Drop Ediliyor.. '||V_TABLE||' ---------------');
  --DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('DROP TABLE ' ||V_TABLE);
  --EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE ' ||V_TABLE;
  --DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' ');
  --DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' ');
 END LOOP;
END;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir