PLSQL karakter aramak,istenen karakter sayısını bulmak

PLSQL karakter aramak,istenen karakter sayısını bulmak

Bu örneğimizde plsql ile verilen bir string içerisinde aranan string kaç defa geçiyor saydıralım.Bunun için bir fonksiyon yazacağız, iki tane varchar2 parametre alıp bize aranan karakterin sayısını döndürecek.Hem plsql fonksiyonlar için örnek olacağını düşünüyorum.Fonksiyonda parametreler UPPER fonksiyonu ile büyük harfe dönüşüyor siz kendinize göre uyarlarsınız.

Önce fonksiyonumuzu yazalım..

CREATE OR REPLACE FUNCTION karakter_say(metin VARCHAR2, aranacak_karakter VARCHAR2)
 RETURN NUMBER IS
 say_         NUMBER:=0;
 sonraki_       NUMBER:=1;
 metin_        VARCHAR2(4000);
 aranacak_karakter_  VARCHAR2(4000);
BEGIN
 metin_        := LOWER(metin);
 aranacak_karakter_  := LOWER(aranacak_karakter);
 
 FOR I IN 1 .. LENGTH(metin_) LOOP
  IF (LENGTH(aranacak_karakter_) <= LENGTH(metin_) - sonraki_ + 1) AND
    (SUBSTR(metin_, sonraki_, LENGTH(aranacak_karakter_)) = aranacak_karakter_) THEN
   say_ := say_ + 1;
  END IF;
  sonraki_:=sonraki_ + 1;
 END LOOP;

 RETURN say_;
END karakter_say;

Verdiğimiz stringde d karakteri kaç defa geçiyor bulalım.

SELECT karakter_say('sdf3453576575/*_qwe34fddfgh','d') from dual;
3

Verdiğimiz stringde ömer kaç defa geçiyor bulalım.

SELECT karakter_say('sdf3ömer575/*_qweömerdfgh','ömer') from dual;
2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir