Plsql Numerik Fonksiyonlar..

PLSQL Numerik Fonksiyonlar..

En sık kullanılan numerik fonksiyonları aşağıda örneklerle açıklamaya çalıştım.

Umarım faydalı olur..

 

ABS:
Verilen sayının mutlak değerini döndürür.
SELECT ABS(-19) FROM dual;
19

AVG:
Verilen kolonun aritmetik ortalamasını(average) almaya yarar.
SELECT AVG(salary) FROM hr.employess;

CEIL:
Verilen sayı küsüratlı ise bir üst tamsayıya yuvarlar, tamsayıysa kendini döndürür.
SELECT CEIL(12.23) FROM dual;
13

COUNT:
Sütun sayısını saydırmaya yarar.
SELECT COUNT(1) FROM hr.employess;
89

FLOOR:
Verilen sayı küsüratlı ise bir alt tamsayıya yuvarlar, tamsayıysa kendini döndürür.
CEIL fonksiyonunun tersini yapar.
SELECT FLOOR(12.34) FROM dual;
12

EXP:
e üssü n değerini döndürür.
SELECT EXP(11) FROM DUAL; — e üssü 11
59874,14171

MEDIAN:
Medyan(ortanca) almaya yarar..
SELECT MEDIAN(salary) from hr.employees where department = ‘Marketing’;

 

GREATEST:
Virgülle ayrılmış şekilde verilen sayılar arasından en büyüğünü geri döndürür.
SELECT GREATEST(1,2,3,4,9) FROM dual;
9

LEAST:
Virgülle ayrılmış şekilde verilen sayılar arasından en küçüğünü geri döndürür.
SELECT LEAST(-1,2,23,7,9,43,7777) FROM dual;
-1

MAX:
verilen sütundaki en büyük sayısal değeri döndürür.
–Örnekte en yüksek maaşı bulur
SELECT MAX(salary) FROM hr.employess;

MIN:
verilen sütundaki en küçük sayısal değeri döndürür.
–Örnekte en düşük maaşı bulur
SELECT MIN(salary) FROM hr.employess;

MOD:
Modüler aritmatik ile kalanı bulur.
–26 3e bölününce ne kalır..
SELECT MOD(26,3) FROM dual;
2

POWER:
Power üs almaya yarar.
— 5in 3. kuvvetini bulduralım.
SELECT POWER(5,3) FROM dual;

SIGN:
Verilen sayının işaretini döndürür.Negatif sayıysa -1, pozitif sayıysa 1, 0 sa 0 döndürür..
SELECT SIGN(-100) FROM dual;
-1
SELECT SIGN(65) FROM dual;
1
SELECT SIGN(0) FROM dual;
0

ROUND:
Verilen sayıyı istenen basamak kadar yuvarlamaya yarar.
Yuvarlanan sayı 5 DEN büyükse yukarı, küçükse aşağı yuvarlanır.
SELECT ROUND(192.36,1) FROM dual;
192,4
SELECT ROUND(3.14365,3) FROM dual;
3,144
Eğer basamak parametresi verilmezse sayıyı tam sayıya yuvarlar.
SELECT ROUND(22.67890) FROM dual;
23
SELECT ROUND(78.1256) FROM dual;
78

SQRT:
Verilen sayının karekökünü alır.
SELECT SQRT(64) FROM dual;
8

SUM:
Verilen sütundaki değerlerin toplamını döndürür.
–Maaşların toplamı
SELECT SUM(salary) FROM hr.employess;

TO_NUMBER:
to_number verilen değer eğer aslında sayı ise ve tipi NUMBER değilse bunu numbera dönüştürür.
Karakter tipinden NUMBER tipine dönüşüm yapar.
SELECT TO_NUMBER(‘123.56’) FROM dual;
123,56

TRUNC:
Verilen sayıdan istenen kadar küsürat kesilebilir,yuvarlanmaz direk kesilir.
SELECT TRUNC(123.456,2) FROM dual;
123,45

Eğer ikinci parametre verilmezse küsürat komple atılır.
SELECT TRUNC(123.456) FROM dual;
123

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir