RAC Database’e Controlfile Eklemek

RAC Database’e Controlfile Eklemek

Dbca ile RAC database create ettiğimizde default olarak bir tane controlfile oluşturulur, bu pek tercih edilen bir durum değildir, bozulmalara karşı controlfile’ı farklı yerlerde en az iki kopya tutmamız gerekir..

Aşağıdaki örnekte 11.2.0.4 RAC ve ASM ortamında controlfile’ımızı kopyalayacağız..
Bir tane FRA alanımızda var, bir tane de +DATA diskimize oluşturacağız.

1 )Önce controlfile’ımızı sorgulayalım..Görüldüğü gibi bir tane controlfileımız var.

SQL> show parameter control_files;

NAME      TYPE    VALUE
-------------- -------   ------------------------------
control_files string   +RECO/ractst/controlfile/current.256.876145805

2 ) Yeni controlfile parametresini set edelim.(scope=spfile)
İkinci parametre olarak +DATA verdim, +DATA diskinde otomatik olarak isimlendirecek.

SQL> alter system set control_files='+RECO/ractst/controlfile/current.256.876145805','+DATA' scope=spfile sid='*';

3 ) Rac database durdurulur.

srvctl stop database -d ractst

4 ) Rac Database nomount modda açılır.

srvctl start database -d ractst -o nomount

5 ) Rman ile bağlanılır controlfile restore edilir.

RMAN> restore controlfile from '+RECO/ractst/controlfile/current.256.876145805';
Starting restore at 14-JUN-15
using target database control file instead of recovery catalog
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=34 instance=ractst1 device type=DISK

channel ORA_DISK_1: copied control file copy
output file name=+RECO/ractst/controlfile/current.256.876145805
output file name=+DATA/ractst/controlfile/current.260.873558149
Finished restore at 14-JUN-15

6 ) Rac Database’imizi stop edelim.

srvctl stop database -d ractst

7 ) Rac Database’imizi start edelim.

srvctl start database -d ractst

8 ) Controlfile dosyalarımızı kontrol edelim, 2 tane görmemiz gerekiyor..

SQL> show parameter control_files;

NAME      TYPE    VALUE
-------------- -------   ------------------------------
control_files string   +RECO/ractst/controlfile/current.256.876145805
control_files string   +DATA/ractst/controlfile/current.260.873558149

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir