Blog Archives for tag create view with invisible column

Oracle 12C Invisible Column

Oracle 12C invisible column: Invisible column Oracle 12C ile gelen yeni bir özelliktir.Bir kolonu tablo yaratırken gizli olarak belirtebiliyoruz, veya daha sonradan… Continue reading »