Etiket arşivi: database tablo boyutu sorgulamak

Oracle Tablo Boyutu Sorgulamak

Oracle Tablo Boyutu Sorgulamak.

Aşağıdaki sql ile tablo boyutlarını öğrenebiliriz.
Tablo size’ına tablo verisi, index boyutu,lob alanlar ve lob indexler dahildir.

 

SELECT OWNER, TABLE_NAME, TRUNC(SUM(BYTES) / 1024 / 1024) MEG
 FROM (SELECT SEGMENT_NAME TABLE_NAME, OWNER, BYTES
     FROM DBA_SEGMENTS
     WHERE SEGMENT_TYPE = 'TABLE'
    UNION ALL
    SELECT I.TABLE_NAME, I.OWNER, S.BYTES
     FROM DBA_INDEXES I, DBA_SEGMENTS S
     WHERE S.SEGMENT_NAME = I.INDEX_NAME
      AND S.OWNER = I.OWNER
      AND S.SEGMENT_TYPE = 'INDEX'
    UNION ALL
    SELECT L.TABLE_NAME, L.OWNER, S.BYTES
     FROM DBA_LOBS L, DBA_SEGMENTS S
     WHERE S.SEGMENT_NAME = L.SEGMENT_NAME
      AND S.OWNER = L.OWNER
      AND S.SEGMENT_TYPE = 'LOBSEGMENT'
    UNION ALL
    SELECT L.TABLE_NAME, L.OWNER, S.BYTES
     FROM DBA_LOBS L, DBA_SEGMENTS S
     WHERE S.SEGMENT_NAME = L.INDEX_NAME
      AND S.OWNER = L.OWNER
      AND S.SEGMENT_TYPE = 'LOBINDEX')
--WHERE OWNER LIKE UPPER('&owner')
 GROUP BY TABLE_NAME, OWNER
-- tablo size 100 MB dan büyükler gelsin 
HAVING SUM(BYTES) / 1024 / 1024 > 100 
 ORDER BY SUM(BYTES) DESC;