Etiket arşivi: expression must

ORA-01790 expression must have same datatype as corresponding expression

ORA-01790 expression must have same datatype as corresponding expression

iki ayrı sql sonucunu birleştirmek, kesişimlerini almak,farklarını bulmak için yazılan
UNION,UNION ALL,MINUS,INTERSECT sorgularda oluşur.
select p.product_id, p.product_name,
product_type as product_type,
from products
group by p.product_id, p.product_name
union
select p.product_id, p.product_name,
cast(collect(coalesce(product_type, decode(product_description,null,’DESCR’ || ‘-‘ product_description) as my_type) as product_type,
from products
group by p.product_id, p.product_name

Aynı sıradaki sütunların veri tipleri de aynı olmalıdır.
NUMBER,VARCHAR2,FLOAT,DATE vb.