Blog Archives for tag fetch first 20 percent rows only

Oracle 12c Fetch First N Rows Only

ORACLE 12C FETCH FIRST N ROWS ONLY Diğer veritabanlarında olmasına rağmen oracle’da olmayan bir özellikti, artık 12C ile karşımızda. Eski versiyonlarda… Continue reading »