Blog Archives for tag ifs erp toplu fis atmak

IFS ERP-Toplu Fiş Satırı Eklemek

 IFS ERP-Toplu Fiş Satırı Eklemek Başlığı oluşturulmuş fiş bilgisine nasıl topluca satır ekleriz beraber bakalım.Aşağıdaki örnekte Credit(alacak) tarafına değer atılmıştır,… Continue reading »