Blog Archives for tag ORA-01403

ORA-01403 No data found

ORA-01403 No data found Hiçbir sonuç döndürmeyen SELECT INTO sql cümlesi çalıştırıldığında alınır. Exception yakalama ile hatayı geçebiliriz. BEGIN SELECT… Continue reading »