Blog Archives for tag ora-16006: audit_trail destination

ORA-16006: audit_trail destination incompatible

ORA-16006: audit_trail destination incompatible with database open mode Bu hatayı databasei read only modda açmak istediğimizde alırız,audit logları açık ve… Continue reading »