Blog Archives for tag oracle case when select

Plsql Case When Kullanimi-Decode

PLSQL CASE WHEN KULLANIMI-DECODE vs CASE WHEN Case when yapısı programlamadaki IF-THEN-ELSE yapısına benzer.Koşulumuza göre istediğimiz sonucu üretebiliriz.Case when yapısı… Continue reading »