Blog Archives for tag Oracle Database Link

Tüm Ayrıntılarıyla Oracle Database Link

Tüm Ayrıntılarıyla Oracle Database Link Database link databaseler arasında bağlantı kurmaya yarayan oracle nesneleridir.Veri taşımalarında,canlı ortam ile test ortamı karşılaştırmalarında,test… Continue reading »