Blog Archives for tag oracle error list

ORA-00600: internal error code, arguments

ORA-00600: internal error code, arguments: [kkslrpl1],[],[] Oracle buglarından kaynaklanan hatalardır veya yanlış set edilen bir parametreden dolayı alıyor olabilirsiniz. Spesifik… Continue reading »

ORA-12154 TNS:could not resolve service name

ORA-12154 TNS:could not resolve service name Herhangi bir isimlendirme metodu kullanılarak yapılmaya çalışılan bağlantılarda bağlantı tanımlayıcısı çözümlenemiyor ise bu hata… Continue reading »

ORA-01033 ORACLE initialization or shutdown in progress

ORA-01033 ORACLE initialization or shutdown in progress 01033 hatası oracle’ın başlatılma ve durdurulma işlemi sırasında işlem yapılmak istendiğinde alınmaktadır. Database’in … Continue reading »

ORA-01000: maximum open cursors exceeded

ORA-01000: maximum open cursors exceeded Open cursor parametresinin artirilması gerekir. Default degeri 300’dür. SQL> show parameter open_cursor; NAME TYPE VALUE… Continue reading »

ORA-01555 Snapshot too old

ORA-01555 Snapshot too old (Rollback has been overwritten) Bir okuyucu tarafından okunmak istenen Rollback kayıtlarının üzerine başka yazıcılar tarafından veri… Continue reading »

ORA-01790 expression must have same datatype as corresponding expression

ORA-01790 expression must have same datatype as corresponding expression iki ayrı sql sonucunu birleştirmek, kesişimlerini almak,farklarını bulmak için yazılan UNION,UNION… Continue reading »

ORA-01439: column to be modified must be empty to change datatype

ORA-01439: column to be modified must be empty to change datatype Dolu olan kolon tipini değiştirdiğinizde alınan hatadır, yeni bi… Continue reading »