Blog Archives for tag oracle errors

ORA-28009 connection as sys should be as sysdba or sysoper

ORA-28009 connection as sys should be as sysdba or sysoper SYS ile bağlanırken Sysdba olarak bağlantıyı belirtmemiz gerekir. Bi tool… Continue reading »

ORA-01555 Snapshot too old

ORA-01555 Snapshot too old (Rollback has been overwritten) Bir okuyucu tarafından okunmak istenen Rollback kayıtlarının üzerine başka yazıcılar tarafından veri… Continue reading »

ORA-01439: column to be modified must be empty to change datatype

ORA-01439: column to be modified must be empty to change datatype Dolu olan kolon tipini değiştirdiğinizde alınan hatadır, yeni bi… Continue reading »

ORA-02019: connection description for remote database not found

ORA-02019: connection description for remote database not found Database linklerini kontrol edin. TNSNAMES dosyasında uzak db’nin SID tanımlı olduğuna emin… Continue reading »