Etiket arşivi: oracle errors

ORA-28009 connection as sys should be as sysdba or sysoper

ORA-28009 connection as sys should be as sysdba or sysoper

SYS ile bağlanırken Sysdba olarak bağlantıyı belirtmemiz gerekir.
Bi tool aracılığıyla bağlanıyorsak “connect as” sysdba seçmemiz gerekir.

SQLPLUS ile bağlanıyorsak;

sys/syssifresi@sid as sysdba olarak bağlanmamız gerekir..

ORA-01555 Snapshot too old

ORA-01555 Snapshot too old (Rollback has been overwritten)

Bir okuyucu tarafından okunmak istenen Rollback kayıtlarının üzerine
başka yazıcılar tarafından veri kaydedilmiş ise bu hata ile karşılaşılır.

Otomatik undo yönetimi kullanıyorsak UNDO_RETENTION değeri artırılmalı,
kullanılmıyorsa daha büyük rollback segmentleri kullanılmalıdır.

ALTER SYSTEM SET UNDO_RETENTION = 3000;

3000 Saniye

ORA-01439: column to be modified must be empty to change datatype

ORA-01439: column to be modified must be empty to change datatype

Dolu olan kolon tipini değiştirdiğinizde alınan hatadır,
yeni bi kolon ekleyip değiştirilecek kolonu ona aktarıp boş halini değiştirerek aşabilirsiniz..

Aşağıda yapısı verilmiş olan tablonun kisi_id sütununu NUMBER tipine değiştirelim..
create table kisiler(
kisi_id varchar2(20),
ad varchar2(20),
soyad varchar2(20));
ALTER TABLE kisiler ADD (kisi_id2 NUMBER);

UPDATE kisiler set kisi_id2 =kisi_id;

ALTER TABLE kisiler DROP COLUMN kisi_id;

ALTER TABLE kisiler RENAME COLUMN kisi_id2 TO kisi_id;