Blog Archives for tag oracle kullanici sifre degistirme tarihi

Oracle User Password History

ORACLE USER PASSWORD HISTORY Bir Oracle USERının şifre değişim geçmişini ve son şifre değişiklik tarihini görmemiz mümkün. SYS aşağıdaki history… Continue reading »