Blog Archives for tag oracle rowid ile arama

Oracle ROWID Nedir?

ORACLE ROWID NEDİR? Satırın database’deki fiziksel adresini gösteren pointerdır,pseudo bir kolondur.ROWID 10 byte string tutar.Select çektiğimizde gözükmez ama görmek istersek:… Continue reading »