Blog Archives for tag oracle rowid

Oracle ROWID Nedir?

ORACLE ROWID NEDİR? Satırın database’deki fiziksel adresini gösteren pointerdır,pseudo bir kolondur.ROWID 10 byte string tutar.Select çektiğimizde gözükmez ama görmek istersek:… Continue reading »