Etiket arşivi: plsql md5 sifreleme

Plsql ile MD5 Şifreleme

Plsql ile MD5 Şifreleme

MD5 nedir diye biraz kısaca bahsedersek;

MD5 (Message-Digest algorithm 5) ilk kez Ron Rivest tarafından 1991 yılında geliştirilmiş tek yönlü şifreleme algoritmasıdır. Veri bütünlüğünü testleri için kullanılır.Tek yönlü çalışır.

Örneğin;
“Ömer” değerini alıp 32 karakter “6BA710444835E0914903BCAC8B9D74BA” üretirken, “Ali” girdisi için de
aynı değeri üretebilir. Decode ederken “Ali” mi “Ömer” mi dönecek sorunu çıkar.Bu sebeple şifrelenmiş veriyi geri decode edemez.Sadece tek yönlü çalışır..

Girdiye bağlı olmaksızın 128-bitlik bir çıktı üretir.Daha çok login ekranlarında şifre kriptolamak için
kullanılır.Mesela forum sitelerinde siz şifrenizi unuttuğunuzda, sistem şifrenizi geri döndüremez şifre
değiştirmek için şifre sıfırlama linki gönderir.
Konudan çok sapmadan plsql ile nasıl yapabiliriz ona bakalım. Plsql’de dbms_obfuscation_toolkit
paketini kullanacağız.

Önce bir fonksiyon yaratalım.

CREATE OR REPLACE FUNCTION md5_sifreleme(v_str VARCHAR2) 
 RETURN VARCHAR2 IS
v_string varchar2(100);
BEGIN
dbms_obfuscation_toolkit.md5(input_string => v_str,
checksum_string => v_string);
RETURN (utl_raw.cast_to_raw(v_string));
END md5_sifreleme;

Örnek Kullanımlar;

SELECT md5_sifreleme('ÖMER') FROM dual;
6BA710444835E0914903BCAC8B9D74BA
SELECT md5_sifreleme('Md5 girdinizi buraya yazınız') FROM dual;
C5806B80F10ECCA9FB1CDBDC9BA6C901

Umarım faydalı olur..