Etiket arşivi: plsql tarihi yazdirmak

PLSQL Veri Tipi Dönüşümleri

PLSQL Veri Tipi Dönüşümleri

Verileri karşılaştırırken veri tiplerinin aynı olması gerekir.Eğer farklı ise aynı veri tipine dönüştürmek gerekir. PLSQL de tip dönüşümü için to_char, to_date, to_number fonksiyonlarını kullanıyoruz.

TO_DATE Fonksiyonu:

Verilen Stringi DATE-TIME veri tipine dönüştürür.

SELECT to_date('13.05.2015','DD.MM.YYYY') FROM dual;
13.5.2015

SELECT to_date('13.05.2015 09:40:12','DD.MM.YYYY HH24:MI:SS') FROM dual;
13.5.2015 09:40:12

SELECT to_date('13/05/2015 21:19:34','DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') FROM dual;
13.5.2015 21:19:34

TO_NUMBER Fonksiyonu:

Verilen stringi numerik bir değere dönüştürür.

SELECT to_number('1234.34') FROM dual;
1234,34

TO_CHAR Fonksiyonu:

Verilen tarihi, numerik değeri String tipine dönüştürür.

SELECT to_char(12.45) FROM dual;
12.45

SELECT to_char(SYSDATE,'DAY') FROM dual;
MONDAY

SELECT to_char(SYSDATE,'DD-MM-YYYY DAY') FROM dual;
17-08-2015 MONDAY

String Fonksiyonlar için buraya bakabilirsiniz..

Numerik fonksiyonlar için buraya bakabilirsiniz..

Date-Time fonksiyonlar için burayabakabilirsiniz..