Blog Archives for tag rowid tekrar eden kayıtları silmek

Oracle ROWID Nedir?

ORACLE ROWID NEDİR? Satırın database’deki fiziksel adresini gösteren pointerdır,pseudo bir kolondur.ROWID 10 byte string tutar.Select çektiğimizde gözükmez ama görmek istersek:… Continue reading »

Tekrar Eden Kayıtları Silmek

Tekrar eden kayıtları silmek-sql Rowid kullanarak tekrar eden kayıtları silelim. -Test işlemleri için bir tablo create edelim.. Create table TEST_TAB… Continue reading »