ASM Spfile Farklı Diske Taşımak

ASM Spfile’ı Farklı Bir ASM Diske Taşımak.

ASM Spfile’ı farklı bir ASM disk gruba nasıl taşıyabiliriz? Hem RAC hem single ortamda örnekle yapalım.
RAC ve single instance için aslında aynı işlemler yapılıyor, işlem sonunda kapatıp açmak dışında
bir fark yok. Örneğimizde ASM spfile +DATA diskinde bulunuyor, spfile’ı yeni eklediğimiz(eklendiğini varsayıyorum) +DATANEW diskine taşıyacağız.

Ortamlar:
Solaris 10
Oracle 11.2.0.4 RAC

Mevcut +ASM spfile neredeymiş öğrenelim.

-bash-3.2$ export ORACLE_HOME=/oragrid/app/product/11.2.0.4/grid
-bash-3.2$ export ORACLE_SID=+ASM
-bash-3.2$ export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
-bash-3.2$ sqlplus / as sysasm

SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Wed Mar 29 13:42:26 2017

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Automatic Storage Management option

SQL> show parameter spfile;

NAME TYPE VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
spfile string +DATA/asm/asmparameterfile/reg
istry.253.938787283

Spfile’dan geçici bir pfile create edelim.(/tmp/ altına)

SQL> create pfile='/tmp/initASM.ora' from spfile;

File created.

Bu geçici pfile’dan yeni diskimize Spfile create edelim.
(ismini ve pathini ASM otomatik verecek,+DATANEW yazmamız yeterli)

SQL> create spfile='+DATANEW' from pfile='/tmp/initASM.ora';

File created.

SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Automatic Storage Management option

ASM Instance’ını kapatıp açalım, RAC ve Single Instance ortamlarda ayrı ayrı yaptım..

RAC ortamlarda:

-bash-3.2$ crsctl stop has
[oracle@localhost ~]$ crsctl start has
CRS-4123: Oracle High Availability Services has been started

Single Instance ortamlarda :

-- Database(ler) kapatılır.
-bash-3.2$ export ORACLE_HOME=/oragrid/app/product/11.2.0.4/db
-bash-3.2$ export ORACLE_SID=test
-bash-3.2$ export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
-bash-3.2$ sqlplus / as sysdba
SQL> shutdown immediate;

--ASM kapatılır
-bash-3.2$ export ORACLE_HOME=/oragrid/app/product/11.2.0.4/grid
-bash-3.2$ export ORACLE_SID=+ASM
-bash-3.2$ export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
-bash-3.2$ sqlplus / as sysasm
SQL> shutdown immediate;

--ASM açılır..
-bash-3.2$ export ORACLE_HOME=/oragrid/app/product/11.2.0.4/grid
-bash-3.2$ export ORACLE_SID=+ASM
-bash-3.2$ export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
-bash-3.2$ sqlplus / as sysasm
SQL> startup;

-- Database(ler) açılır.
-bash-3.2$ export ORACLE_HOME=/oragrid/app/product/11.2.0.4/db
-bash-3.2$ export ORACLE_SID=test
-bash-3.2$ export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
-bash-3.2$ sqlplus / as sysdba
SQL> startup;

ASM Spfile’ın yeni lokasyonu kontrol edilir..

-bash-3.2$ export ORACLE_HOME=/oragrid/app/product/11.2.0.4/grid
-bash-3.2$ export ORACLE_SID=+ASM
-bash-3.2$ export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
-bash-3.2$ asmcmd
ASMCMD> spget
+DATANEW/asm/asmparameterfile/registry.313.236767881

Ya da;

-bash-3.2$ export ORACLE_HOME=/oragrid/app/product/11.2.0.4/grid
-bash-3.2$ export ORACLE_SID=+ASM
-bash-3.2$ export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
-bash-3.2$ sqlplus / as sysasm

SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Wed Mar 29 13:42:26 2017

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Automatic Storage Management option

SQL> show parameter spfile;

NAME TYPE VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
spfile string +DATANEW/asm/asmparameterfile/reg
istry.313.236767881

Görüldüğü gibi ASM spfile yeni ASM diskine taşınmış oldu..

Faydalı olması dileğiyle!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir