Databasede Tablo Kolonu Arama-Bulma

Databasede Tablo Kolonu Arama-Bulma

Bir kolon hangi tablolarda bulunuyor, tipi ve boyutu nedir, nasıl arayıp buluruz beraber bakalım.
Örneğimizde “musteri_no” kolonu hem oracle hem mssql üzerinde hangi tablolarda geçiyor select çekerek
listeleyelim. Tabi biz burada müşteri no bilgisinin sadece “musteri_no” adlı kolonda geçtiğini varsayıyoruz, yazılımcı ya da database tasarımsıcısı arkadaş hem “musteri_no” hem “customer_no” gibi kolonlar kullanmış olabilir, bu ihtimalleri de göz önünde bulundurmak ve alternatif isimleri de kontrol etmek gerekir. Veritabanı yapısını öğrenmek, tablolar hakkında bilgi sahibi olmak, tablo ilişkilerini çıkarmak amaçlı faydalı olacaktır.

Oracle Tablo Kolonu Arama-Bulma

* Oracle’da aranacak kolon adını küçük harfle yazınız.(musteri_no)

SELECT 'COLUMN' type,owner,table_name,column_name,column_id,data_type
FROM sys.dba_tab_cols
where column_name like '%musteri_no%';

MSSQL Tablo Kolonu Arama-Bulma

* Mssql belirtilen database’de aranan kolonu bulmak

Use DBADI 
go 
SELECT COLUMN_NAME, TABLE_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE COLUMN_NAME LIKE '%musteri_no%'

MSSQL Tüm Databaselerde Kolon Arama-Bulma

* Tüm MSSQL instance databaselerini aramak için EXEC sp_MSforeachdb kullanıyoruz.

-- MSSQL instancedaki tüm dbler üzerinde kolon aramak
EXEC sp_MSforeachdb 'Use ?;
SELECT DB_ID() DATABASE_ID,DB_NAME(db_id()) DATABASE_NAME,TABLE_NAME,COLUMN_NAME,DATA_TYPE
 FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE COLUMN_NAME LIKE ''%musteri_no%'''

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir