IFS ERP-Satış Siparişi Fiyat Güncellemek

IFS ERP-Satış Siparişi Fiyat Güncellemek

Aşağıdaki plsql blok ile, IFS satış siparişinin fiyatları fiyat listesi ile yeniden güncellenmiş olur, production ortamlarda denemeden önce test ortamlarında sonuçlarını görünüz.Tabi statüsü planned ve released olan satırlar için geçerlidir. Currency TL olarak alınmıştır, dövizli satışlarda kur ve yabancı para değerlerini hesaplayıp göndermek gerekir.

DECLARE
info_ VARCHAR2(2000);
objid_ VARCHAR2(2000);
objversion_ VARCHAR2(2000);
attr_ VARCHAR2(2000);
BEGIN
FOR rec_ IN (

SELECT k.*,
NVL((SELECT fl.sales_price
FROM IFSAPP.SALES_PRICE_LIST_PART fl
WHERE fl.price_list_no='Fiyat Listesi No'
AND fl.catalog_no =k.catalog_no),0) fiyat ,
k.sale_unit_price satıs_fiyati
FROM customer_ordeR_line k
WHERE k.order_no IN ('&SIP_NO')
AND k.sale_unit_price=0

) LOOP

Client_Sys.Clear_Attr(attr_);
Client_Sys.Add_To_Attr('SALE_UNIT_PRICE',rec_.fiyat,attr_);
Client_Sys.Add_To_Attr('BASE_SALE_UNIT_PRICE',rec_.fiyat,attr_);
Client_Sys.Add_To_Attr('CURRENCY_RATE',1,attr_);

IFSAPP.Customer_Order_Line_api.Modify(attr_,rec_.order_no,rec_.line_no,rec_.rel_no,rec_.line_item_no);

END LOOP;
END;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir