IFS ERP Satış Siparişine Rezervasyon Koymak

IFS ERP Satış Siparişine Rezervasyon Koymak

Aşağıdaki plsql script ile bir siparişin istediğiniz satırlarına ya da hepsine belirlediğiniz lokasyondan otomatik olarak rezervasyon yaptırabilirsiniz, değişkenlerin tanımlandığı(order_no,location_no vb) satırlara commentler ekledim, kendi IFS tanımlarınıza göre düzenleyebilirsiniz.

Tabi bu işlemi satış siparişleri listesinde satırlara sağ tıklayıp rezervasyon diyerek yapabilirsiniz, ama yüklü bir sipariş varsa ve bir an önce halletmeniz isteniyorsa işinize çok yarayacağını düşünüyorum 🙂

Bu aralar IFS erp ile ilgili çok soru alıyorum, elimden geldiğince bir şeyler paylaşacağım..

DECLARE 
  info_      VARCHAR2(2000);
  objid_      VARCHAR2(2000);
  objversion_   VARCHAR2(2000);
  attr_      VARCHAR2(2000);
  attr2_      VARCHAR2(2000);
  co_line_no_   VARCHAR2(20);
  co_rel_no_    VARCHAR2(20);
  co_line_item_no_ NUMBER;
  state_      VARCHAR2(100);
  qty_       NUMBER;
  rez_miktar_   NUMBER;
  co_no_      VARCHAR2(20):='R10055'; --Sipariş Numarası 
  
BEGIN  

FOR C2 IN ( 
      SELECT * FROM customer_order_line cl
      WHERE cl.order_no=co_no_
       AND cl.objstate!='Reserved'
       ORDER BY to_number(cl.line_no)
 
     ) LOOP

  rez_miktar_ := c2.buy_qty_due;

  FOR C3 IN (SELECT z.*,z.qty_onhand-z.qty_reserved serbest_miktar 
         FROM INVENTORY_PART_IN_STOCK Z 
        WHERE Z.CONTRACT=C2.CONTRACT 
         AND Z.PART_NO=C2.PART_NO 
         AND Z.QTY_ONHAND-Z.QTY_RESERVED>0
         AND INVENTORY_LOCATION_API.Get_Warehouse(Z.CONTRACT,Z.LOCATION_NO)='SEVK'
         AND Z.LOCATION_NO NOT IN ('DEPO') --Hangi depo ya da depolardan rezervasyon koymak isterseniz..
       ) LOOP
   
   IF rez_miktar_  > c3.serbest_miktar THEN 
     qty_     := c3.serbest_miktar;
     rez_miktar_ := rez_miktar_-qty_;
   ELSE 
     qty_     := rez_miktar_;
     rez_miktar_ := 0;   
   END IF ;
   
   
   dbms_output.put_line('rez_miktar_'|| rez_miktar_);
   dbms_output.put_line('qty_'|| qty_);

   IF qty_ > 0 THEN    
         Reserve_Customer_Order_API.Reserve_Manually__( info_, 
                                 state_, 
                                 c2.order_no,
                                 c2.line_no,
                                 c2.rel_no,
                                 c2.line_item_no,
                                 C3.contract, 
                                 C3.part_no,
                                 C3.location_no,
                                 C3.lot_batch_no,
                                 '*',
                                 '1', 
                                 C3.waiv_dev_rej_no,
                                 NULL,
                                 qty_);
         
    END IF;
  END LOOP;
END LOOP;
END;

Umarım faydalı olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir