MSSQL Database Recovery model değiştirmek

–-- Bulk-Logged Recovery Model için 
ALTER DATABASE [DatabaseAdi] SET RECOVERY BULK_LOGGED
–-- Full Recovery Model için
ALTER DATABASE [DatabaseAdi] SET RECOVERY FULL
–-- Simple Recovery Model için
ALTER DATABASE [DatabaseAdi] SET RECOVERY SIMPLE

/* databaselerin mevcut recovery modelleri */
select name,recovery_model_desc,'ALTER DATABASE '+name+' SET RECOVERY FULL;',
state_desc,collation_name,compatibility_level
from sys.databases where name <>'tempdb'
/* tempdb değiştirilemez SIMPLE */


/* Hepsini değiştirmek için script */
declare @SQL varchar(max)=''
select @SQL+='ALTER DATABASE '+name+' SET RECOVERY SIMPLE;'+CHAR(10)
from sys.databases
where name <>'tempdb' and recovery_model_desc <> 'SIMPLE'
print(@SQL)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir