ORA-01950 no privileges on tablespace

ORA-01950 no privileges on tablespace ‘datamart’
Cause: User does not have privileges to allocate an extent in the datamart tablespace.
Action: Grant the user space resource on the users tablespace.

Usera tablespace üzerinde kota hakkı verilmelidir.Kotayı unlimited verebiliriz, ya da belirli
bir boyuta kadar kullanabilsin diyebiliriz.Unlimited quota app userlara verilmelidir, dikkat edilmeli..

--Belirli bir boyuta kadar kullanabilsin istersek
SQL> alter user user_name quota 100M on datamart;  --100Mb quota verdik.
SQL> alter user user_name quota 1G on datamart;  --1Gb quota verdik.
--Unlimited tablespace kotası vermek istersek.
SQL> alter user user_name quota unlimited on datamart;

Hangi userda ne kadar quota hakkı var kontrol edelim..
max_bytes -1 olması unlimited olduğunu gösterir..

SQL> SELECT username, tablespace_name, bytes/1024/1024 , max_bytes,
decode(max_bytes,-1,'UNLIMITED',max_bytes) quota
from dba_ts_quotas
WHERE username like '%';

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir