Oracle Database Aylık Büyüme Değerleri

select to_char(CREATION_TIME,’RRRR’)year,to_char(CREATION_TIME,’MM’) month,round(sum(bytes)/1024/1024/1024) GB
from v$datafile
group by to_char(CREATION_TIME,’RRRR’),to_char(CREATION_TIME,’MM’)
order by 1,2;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir