Plsql String Fonksiyonlar

PL/SQL STRING FONKSİYONLAR 

Plsqlde en sık kullanılan string fonksiyonlarını aşağıda örneklerle açıklamaya çalıştım..Umarım faydalı olur..

CHR:
Verilen ASCII kodunun STRING karşılığını verir.
SELECT(CHR(68) || CHR(65) || CHR(78)) FROM DUAL;
DAN

ASCII:
Verilen karakterin ASCII kodunu bulur.
Enter = CHR(13)
SELECT ASCII(‘A’) FROM DUAL;
SELECT ASCII(‘z’) FROM DUAL;

UPPER:
Verilen Stringi büyük harflerle yazar.
SELECT UPPER(‘Upper Fonksiyonunun çıktısı’) FROM DUAL;
UPPER FONKSIYONUNUN ÇIKTISI

LOWER:
Verilen Stringi küçük harflerle yazar.
SELECT LOWER(‘Lower Fonksiyonunun çıktısı’) FROM DUAL;
lower fonksiyonunun çıktısı

INITCAP:
verilen stringin her kelimesinin büyük harfle yazar.
SELECT INITCAP(‘initcap fonksiyonunun çıktısı’) FROM DUAL;
Initcap Fonksiyonunun Çıktısı

TO_CHAR:
Verilen sayıyı ya da tarihi STRING olarak döndürür.
SELECT TO_CHAR(SYSDATE,’DD MM YYYY’) FROM dual;
SELECT TO_CHAR(12345) FROM dual;

CONCAT:
İki stringi birleştirir.
SELECT CONCAT(‘Ömer ‘, ‘Acar’) FROM DUAL;
Ya da || işareti ile yapabiliriz.
SELECT ‘Ömer ‘||’Acar’ FROM DUAL;

LENGTH:
Verilen stringin karakter uzunlugunu bulur.
SELECT LENGTH(‘kaç karakter’) FROM DUAL;
12

LPAD:
Verilen stringin soldan n hane olacak şekilde x karakteri ekler.(25 karakter olana kadar)
SELECT LPAD(‘Ömer acar’, 25, ‘X’) FROM DUAL;
XXXXXXXXXXXXXXXXÖmer acar

RPAD:
Verilen stringin soldan n hane olacak şekilde x karakteri ekler.(25 karakter olana kadar)
SELECT RPAD(‘Ömer Acar’, 25, ‘X’) FROM DUAL;
Ömer AcarXXXXXXXXXXXXXXXX

TRIM:
Stringin başında ve sonundaki boşlukları keser.
SELECT TRIM( ‘ Trim fonksiyonu ‘) FROM dual;
Trim fonksiyonu

LTRIM:
Stringin solundaki boşlukları keser.
SELECT LTRIM( ‘ LTrim fonksiyonu ‘) FROM dual;
LTrim fonksiyonu

RTRIM:
Stringin sağındaki boşlukları keser.
SELECT RTRIM( ‘ RTrim fonksiyonu ‘) FROM dual;
RTrim fonksiyonu

REPLACE:
verilen stringe belirtilen STRING yerine yeni stringi koyar.
SELECT REPLACE(‘Ömer ACAR’,’Ö’,’O’) FROM dual;
Omer ACAR

REVERSE:
verilen stringi tersten yazar.
SELECT REVERSE(‘Reverse Fonksiyonu’) FROM DUAL;
unoyisknoF esreveR

SOUNDEX:
Verilen stringin fonetik benzerliğini temel alır.
SELECT * FROM TEST WHERE SOUNDEX(namecol) = SOUNDEX(‘CAR’);
— car sesine benzer kayıtlar..

DUMP:
Verilen stringin byte ve ascii özelliklerini verir.
SELECT DUMP(‘ABab’) FROM dual;
Typ=96 Len=4: 65,66,97,98

SUBSTR:
verilen stringden istenilen uzunlugu kesip alır, x DEN y ye kadar.
SELECT SUBSTR(‘SUBSTR’,1,3) FROM dual;
SUB

INSTR:
Verilen stringde istenen karakterin kaçıncı sırada geçtiğini bulur..
SELECT INSTR(‘instr fonksiyonu’,’s’, 1 ) FROM DUAL;
3. karakter s

NVL:
Verilen STRING ya da kolon değeri boşsa yeni değer atamak için kullanılır.
SELECT NVL(”,’X’) FROM dual;
SELECT f.TABLE_NAME,f.CLUSTER_NAME,
NVL(f.CLUSTER_NAME,’CLUSTER YOK’) CLUSTER_DURUMU
FROM USER_TABLES f;

NVL2:
Verilen STRING ya da kolon değeri doluysa bir değer vermek, boşsa bir değer vermek için kullanılır.

SELECT f.TABLE_NAME,f.CLUSTER_NAME,
NVL2(f.CLUSTER_NAME,’CLUSTER VAR’,’CLUSTER YOK’)CLUSTER_DURUMU
FROM ALL_TABLES f;

DECODE:
DECODE(deger,a,b,x,y,z) şeklinde kullanılır,
yani değer a ise b,x ise y,bunların dışında ise z yaz demektir…

SELECT DECODE(TO_CHAR(SYSDATE,’DAY’),’SUNDAY’,’PAZAR’,’PAZAR DEĞİL’) FROM dual;

Plsql String Fonksiyonlar” hakkında 3 yorum

 1. Yaşar aCAR

  Aşağıda ki yanlış Ömer Bey, düzeltiniz…

  INSTR:
  Verilen stringde istenen karakter kaç defa geçiyor.
  SELECT INSTR(‘instr fonksiyonu’,’s’, 1 ) FROM DUAL;
  3 defa s karakteri geçiyor.

  Cevapla
 2. Geri izleme: PLSQL Veri Tipi Dönüşümleri | Ömer ACAR - Oracle Blog-RMAN-PLSQL-RAC

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir