PLSQL Metni Tersten Yazdırmak

PL/SQL Metni Tersten Yazdırmak

Verilen bir metni tam tersten yazdırmak için oracle’ın kendi reverse fonksiyonunu kullanabiliriz,
Eğer daha farklı işlemler yaptırmak için kendi fonksiyonunuza ihtiyaç duyarsanız fonksiyon ve prosedür yazalım.Bu fonksiyon-prosedür ne işimize yarayacak demeyin, bir yerlerde ihtiyaç oluyor.

Oracle Reverse fonksiyonu nasıl kullanılır?

select reverse('122323') from dual;
323221

select reverse('www.OmerAcar.com.tr') from dual;
rt.moc.racAremO.www

select reverse('ReverseTextTest') from dual;
tseTtxeTesreveR

Metni ters çevirme işlemini bir de fonksiyon ve prosedüre ile yapalım.

– Metni ters çevirmek için pl/sql fonksiyon

CREATE OR REPLACE FUNCTION TerstenYazFunc(metin_ IN varchar2) 
 RETURN VARCHAR2 IS
 sonuc_metin_ varchar2(50);
BEGIN  
    FOR i in reverse 1..length(metin_) LOOP
         sonuc_metin_ := sonuc_metin_||''||substr(metin_, i, 1);
    END LOOP;
    return(sonuc_metin_);
END;

--Fonksiyonu test edelim.
select TerstenYazFunc('Deneme12345') from dual;
54321emeneD

– Metni ters çevirmek için pl/sql procedure.

CREATE OR REPLACE PROCEDURE TerstenYazProc(metin_ IN varchar2) IS
    sonuc_metin_ varchar2(50);
BEGIN
    FOR i in reverse 1..length(metin_) LOOP
         sonuc_metin_ := sonuc_metin_||''||substr(metin_, i, 1);
    END LOOP;
    dbms_output.put_line(sonuc_metin_);
END;
/

--Prosedürü test edelim.
set serveroutput on;

BEGIN
TerstenYazProc('Deneme12345');
END;

anonymous block completed
54321emeneD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir