PLSQL Veri Tipi Dönüşümleri

PLSQL Veri Tipi Dönüşümleri

Verileri karşılaştırırken veri tiplerinin aynı olması gerekir.Eğer farklı ise aynı veri tipine dönüştürmek gerekir. PLSQL de tip dönüşümü için to_char, to_date, to_number fonksiyonlarını kullanıyoruz.

TO_DATE Fonksiyonu:

Verilen Stringi DATE-TIME veri tipine dönüştürür.

SELECT to_date('13.05.2015','DD.MM.YYYY') FROM dual;
13.5.2015

SELECT to_date('13.05.2015 09:40:12','DD.MM.YYYY HH24:MI:SS') FROM dual;
13.5.2015 09:40:12

SELECT to_date('13/05/2015 21:19:34','DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') FROM dual;
13.5.2015 21:19:34

TO_NUMBER Fonksiyonu:

Verilen stringi numerik bir değere dönüştürür.

SELECT to_number('1234.34') FROM dual;
1234,34

TO_CHAR Fonksiyonu:

Verilen tarihi, numerik değeri String tipine dönüştürür.

SELECT to_char(12.45) FROM dual;
12.45

SELECT to_char(SYSDATE,'DAY') FROM dual;
MONDAY

SELECT to_char(SYSDATE,'DD-MM-YYYY DAY') FROM dual;
17-08-2015 MONDAY

String Fonksiyonlar için buraya bakabilirsiniz..

Numerik fonksiyonlar için buraya bakabilirsiniz..

Date-Time fonksiyonlar için burayabakabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir