RAC OCR Ve Voting Diski Taşımak

RAC OCR ve VOTINGDISK Taşımak.

Rac ortamlarda OCR ve Voting diski yeni bir ASM disk gruba nasıl taşırız,nasıl kontrol ederiz
beraber bakalım.Oracle RAC kurulumunda bu konfig dosyaları default olarak +DATA diskine yerleştiriliyor.
OCR ve Voting diskin ayrı bir özel disk grubunda bulunması tavsiye edilir.

Önce OCR ve Voting Disk için özel bir asm disk grubu oluşturalım.(+OCRVOT dedim ben)
Aşağıdaki işlemleri rac nodlarından birinde yapmamız yeterlidir.

1-) Yeni ASM disk grup(+OCRVOT) oluşturalım.(oracle userı ile)

Oracle userı için grid home değişkenlerini set edelim..

-bash-3.2$ ORACLE_HOME=/oragrid/app/product/11.2.0.4/grid
-bash-3.2$ ORACLE_SID=+ASM2
-bash-3.2$ PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
-bash-3.2$ export ORACLE_HOME ORACLE_SID PATH ORACLE_UNQNAME

Yeni disk grubumuzu oluşturuyoruz(+OCRVOT).OCR ve Voting için 8-10 GB raw bir disk yeterli olacaktır.
Bu diske tüm nodlar erişebilmelidir ve ownerı oracle userı olmalıdır.

-bash-3.2$ sqlplus / as sysasm

SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Wed Sep 23 11:04:44 2015

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Real Application Clusters and Automatic Storage Management options

SQL> CREATE DISKGROUP OCRVOT EXTERNAL REDUNDANCY DISK '/dev/rdsk/emcpower10g';

Diskgroup created.

-- Disklerimizi kontrol edelim..
SQL> select name,path,header_status from v$asm_disk;

 OCRVOT_0000	/dev/rdsk/emcpower10g	MEMBER
 RECO_0000	/dev/rdsk/emcpower11g	MEMBER
 DATA_0000	/dev/rdsk/emcpower12g	MEMBER
2-) Voting diski yeni disk gruba taşıyalım.(root userı ile yapıyoruz)
-bash-3.2$ su - root
Password:
-bash-3.2$

-- grid home değişkenlerini root için set edelim..
-bash-3.2$ ORACLE_HOME=/oragrid/app/product/11.2.0.4/grid
-bash-3.2$ ORACLE_SID=+ASM2
-bash-3.2$ PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
-bash-3.2$ export ORACLE_HOME ORACLE_SID PATH ORACLE_UNQNAME

Önce mevcut voting diski kontrol edelim.

-bash-3.2$ crsctl query css votedisk
## STATE  File Universal Id        File Name Disk group
-- -----  -----------------        --------- ---------
 1. ONLINE  54654668334f7ebf7567657fhd36ch34 (/dev/rdsk/emcpower12g) [DATA]
Located 1 voting disk(s).

Voting diski taşıyalım..

-bash-3.2$ crsctl replace votedisk +OCRVOT

Yeni Voting disk lokasyonunu kontrol edelim..

-bash-3.2$ crsctl query css votedisk
## STATE  File Universal Id        File Name Disk group
-- -----  -----------------        --------- ---------
 1. ONLINE  95a6f0d308334f7ebf128c0404d36c7d (/dev/rdsk/emcpower10g) [OCRVOT]
Located 1 voting disk(s).

Voting diski taşımış olduk şimdi OCR ı taşıyalım..

3-) OCR ı yeni disk gruba taşıyalım.(root userı ile yapıyoruz)

OCR ın bir kopyasını OCRVOT diskine taşıyalım.

-bash-3.2$ ocrconfig -add +OCRVOT

OCR lokasyonunu kontrol edelim, hem +DATA hem +OCRVOT olarak görmemiz gerekiyor..

-bash-3.2$ ocrcheck
Status of Oracle Cluster Registry is as follows :
     Version         :     3
     Total space (kbytes)   :   262120
     Used space (kbytes)   :    3552
     Available space (kbytes) :   258568
     ID            : 1847570962

     Device/File Name     :  +DATA
                  Device/File integrity check succeeded

     Device/File Name     :  +OCRVOT
                  Device/File integrity check succeeded

                  Device/File not configured

                  Device/File not configured

                  Device/File not configured

                  Device/File not configured

     Cluster registry integrity check succeeded

     Logical corruption check succeeded

Her iki disktede OCR ı gördüğümüze göre +DATA daki OCR ı silip işlemi bitirebiliriz..

-bash-3.2$ ocrconfig -delete +DATA
-bash-3.2$ ocrcheck
Status of Oracle Cluster Registry is as follows :
     Version         :     3
     Total space (kbytes)   :   262120
     Used space (kbytes)   :    3552
     Available space (kbytes) :   258568
     ID            : 1847570962
     Device/File Name     :  +OCRVOT
                  Device/File integrity check succeeded

                  Device/File not configured

                  Device/File not configured

                  Device/File not configured

                  Device/File not configured

     Cluster registry integrity check succeeded

     Logical corruption check succeeded

Ve işlem tamamlanmıştır : )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir