RAC ORA-00245: control file backup operation failed

RAC ORA-00245: control file backup operation failed

RAC ortamlarda controlfile backup alırken aşağıdaki gibi bir hata alırsak ne yapabiliriz bakalım.

Rman loglarına aşağıdaki gibi yansıyacaktır.

RAC 11gR2 ORA-00245: control file backup operation failed

RMAN-00571: =========================================================== 
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== 
RMAN-00571: =========================================================== 
RMAN-03009: failure of Control File and SPFILE Autobackup command on 
ORA_DISK_1 channel at 18/10/2015 13:34:07
ORA-00245: control file backup operation failed

Alert loga aşağıdaki gibi bir hata basacaktır.

LGWR: Setting 'active' archival for destination LOG_ARCHIVE_DEST_2

******************************************************************

Sun Oct 18 18:00:05 2015

Archived Log entry 37833 added for thread 1 sequence 8252 ID 
0xb08b14e7 dest 1:
Sun Oct 18 18:01:50 2015

Errors in file /oracle/app/product/diag/rdbms/ractst/ractst1/trace/ractst1_ora_26854.trc:

ORA-00245: control file backup failed; target is likely on a local file system
Sun Oct 18 18:10:05 2015

Thread 1 advanced to log sequence 8254 (LGWR switch)
  
Current log# 6 seq# 8254 mem# 0: +RECO/ractst/onlinelog/group_6.260.889664983

Şimdi gelelim çözümüne, hata controlfile snapshot backup ının tüm nodların erişebileceği ortak bir alanda tutulmamasından kaynaklanıyor.
Controlfile snapshot’ı nerede tutuluyor bakalım.Bunun için RMAN bağlanıyoruz ve “show all” komutunu çalıştırıyoruz.

-bash-3.2$ rman target /

Recovery Manager: Release 11.2.0.4.0 - Production on Mon Oct 19 11:23:10 2015

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.

connected to target database: RACTST (DBID=2948358668)

RMAN> show all;

using target database control file instead of recovery catalog
RMAN configuration parameters for database with db_unique_name RACTST are:
CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 1; # default
CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFF; # default
CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK; # default
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP OFF; # default
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO '%F'; # default
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 4 BACKUP TYPE TO BACKUPSET;
CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED; # default
CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE OFF; # default
CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES128'; # default
CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM 'BASIC' AS OF RELEASE 'DEFAULT' OPTIMIZE FOR LOAD TRUE ; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE; # default
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO '/oracle/app/product/11.2.0.4/db/dbs/snapcf_ractst1.f'; # default

Görüldüğü gibi (son satırda) oracle ın kurulu olduğu dizinde tutuluyor.Tüm nodların erişebileceği ortak bir yer(ASM data dikini) gösterelim.


RMAN> CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO '+DATA/RACTST/CONTROLFILE/SNAPCF_RACTST1.f';

using target database control file instead of recovery catalog
new RMAN configuration parameters:
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO '+DATA/RACTST/CONTROLFILE/SNAPCF_RACTST1.f';
new RMAN configuration parameters are successfully stored

*Bu işlemi tek nodda yapmamız yeterlidir.
*Ben ASM DATA diskini kullandım, tüm nodların erişebildiği file system de olabilir..

Umarım faydalı olur..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir