Redo Log Switch Sıklığı

Redo Log Switch Sıklığı

Redo LOG dosyalarının switch sıklığı bize database’imizin hangi saat aralıklarında daha yoğun kullanıldıgına dair ipucu verir. İdeal switch etme sıklığı 15-20 dk olmalıdır. Redo log dosyalarının boyutları da bu konuda önem arzediyor, database’e göre küçük kalan redo LOG dosyaları daha çok switch edecektir, ve redo waitlere sebep olacaktır. Redo logların büyük size’lı olması da instance recovery(SMON Processi açılışta otomatik olarak yapar) süresini uzatacaktır. Redo logların yeniden boyutlandırılması ile ilgili başka bir yazı yazacağım.

Şimdi redo log dosyalarının günlük switch sıklığı ile ilgili bilgi alacağımız bir sorgu yazalım.

select
to_char(first_time,'YYYY-MM-DD') DATED,
to_char(first_time,'DAY') DAY,
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'00',1,0)),'999') "00",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'01',1,0)),'999') "01",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'02',1,0)),'999') "02",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'03',1,0)),'999') "03",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'04',1,0)),'999') "04",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'05',1,0)),'999') "05",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'06',1,0)),'999') "06",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'07',1,0)),'999') "07",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'08',1,0)),'999') "08",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'09',1,0)),'999') "09",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'10',1,0)),'999') "10",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'11',1,0)),'999') "11",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'12',1,0)),'999') "12",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'13',1,0)),'999') "13",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'14',1,0)),'999') "14",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'15',1,0)),'999') "15",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'16',1,0)),'999') "16",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'17',1,0)),'999') "17",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'18',1,0)),'999') "18",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'19',1,0)),'999') "19",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'20',1,0)),'999') "20",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'21',1,0)),'999') "21",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'22',1,0)),'999') "22",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'23',1,0)),'999') "23"
from v$log_history
where trunc(first_time) > trunc(sysdate-7) and trunc(first_time) <= trunc(sysdate)
group by to_char(first_time,'YYYY-MM-DD'),to_char(first_time,'DAY')
order by 1 desc;

Sonucumuz(RAC ortamlarda tüm instanceler gelir)

DATED	DAY	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2015-06-11	THURSDAY 	 16	 34	 18	 12	 17	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 14	 14	 12	 17	 25	 52
2015-06-10	WEDNESDAY	 15	 33	 17	 12	 19	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 14	 12	 15	 17	 26	 53
2015-06-09	TUESDAY 	 22	 52	 25	 28	 15	 13	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 14	 12	 16	 18	 26	 48
2015-06-08	MONDAY  	 12	 12	 12	 12	 13	 12	 12	 12	 12	 32	 12	 12	 12	 15	 12	 12	 12	 12	 14	 12	 16	 16	 24	 12
2015-06-07	SUNDAY  	 12	 12	 14	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 14	 12	 12	 12	 12	 12
2015-06-06	SATURDAY 	 32	 31	 20	 13	 17	 12	 13	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 12	 14	 12	 12	 12	 12	 12

Redo loglarla ilgili bilgi alabileceğimiz diğer viewler;

--Arşive çıkmış log bilgileri
SELECT * FROM v$archived_log k ORDER BY k.first_time DESC;

--Genel redo log bilgileri(size, status vb)
SELECT * FROM v$log;

--Redo log dizinleri
SELECT * FROM v$logfile;

-- Redo log history
SELECT * FROM v$log_history

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir