Reporting Service Yetkilerini Listelemek-SSRS

SQL server reporting service’de (SSRS) hangi userın hangi rapora yetkisi var aşağıdaki select ile alınabilir.

select C.UserName, D.RoleName, D.Description, E.Path, E.Name 
from dbo.PolicyUserRole A
inner join dbo.Policies B on A.PolicyID = B.PolicyID
inner join dbo.Users C on A.UserID = C.UserID
inner join dbo.Roles D on A.RoleID = D.RoleID
inner join dbo.Catalog E on A.PolicyID = E.PolicyID
order by C.UserName

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir