Snapshot Standby Database nedir, Nasıl Aktif Edilir..

Snapshot Standby Database nedir, Nasıl aktif edilir.

Snapshot Standby Database Physical Standby Database’in log apply’ı durdurularak standby database’in read write modda açılmasıdır. Snapshot Standby Database’e dönüştürülünce log apply’ı durur ve bu nokta için otomatik olarak bir restore point  olusturulur. Tekrar geri Physical Standby Database’e dönüştürmek istediğimizde bu noktaya geri sarılır ve kaldığı yerden devam eder.Bu özellik Oracle 11G ile hayatımıza girerek test işlemlerinde büyük kolaylık sağladı.Database’i geri sarmak için flashback ON olmalı ve logların tutulacağı fast_recovery_area’ da yeteri kadar boş yer olmalıdır.

Şimdi önce kontrollerimizi yapalım.

– Standby database’de FLASHBACK ON olmalıdır, değilse aşağıdaki gibi ON yapabiliriz.
Aşağıdaki işlemlerin tümü STANDBY db’de yapılacaktır.

SQL> select flashback_on from v$database;
FLASHBACK_ON
NO
SQL> shutdown immediate;
SQL> startup mount;
SQL> alter database flashback on;
SQL> select flashback_on from v$database;
FLASHBACK_ON
YES
SQL> Alter database open;

– Diskte yeterli yer var mı kontrol ediyoruz..

SQL> Show parameter db_recovery_file_dest;
NAME TYPE VALUE
------------------------------ -------- -------
db_recovery_file_dest string +RECO
db_recovery_file_dest_size big integer 140G

Physical Standby Database’i Snapshot Standby Database’e çevirmek

1-) Standby’da Log apply durdurulur.

 SQL> Alter database recover managed standby database cancel;

2-) Physcial standby database snapshot standby database’e dönüşütürülür.
Bu noktada otomatik olarak restore point oluşturulur..

SQL> Alter database convert to snapshot standby;

3-) Database’i kapatıp normal olarak açalım.

SQL> Shutdown immediate;
SQL> Startup;

4-) Snapshot dönüşümünü kontrol edelim.Read write modda olduğunu görmemiz gerekli.

SQL> Select name, open_mode, guard_status, database_role from v$database;

NAME OPEN_MODE GUARD_S DATABASE_ROLE
--------- -------------------- ------- ----------------
MXPROD READ WRITE NONE SNAPSHOT STANDBY

Bu noktada artık physical standby database’imiz snapshot database’e dönüştü.
Veri silme, ekleme, güncelleme yapabiliriz.Tekrar Physical standby dönüşümü yaptığımızda bu değişiklikler kaybolacaktır, primary database ile veri bütünlüğü sağlanacaktır.

Snapshot Standby Database’i Physical Standby database’e çevirmek

1-) Snapshot Standby Database kapatılıp mount modda açılır..

SQL> Shutdown immediate;
SQL> Startup mount;

2-) Snapshot Standby Database’i Physical Standby database’e dönüştürüyoruz..

SQL> Alter database convert to physical standby;

3-) Flashback ON yapmıştık onu kapatıyoruz, bu işlemle RECO diskinde yer tutan flashback logları da diskten silinmiş olacak.

SQL> Alter database flashback off;

4-) Database’i kapatıp mount modda açalım..

SQL> Shutdown immediate;
SQL> Startup mount;

5-) Database’imizin durumunu kontrol edelim..

SQL> Select name, open_mode, guard_status, database_role from v$database;

NAME OPEN_MODE GUARD_S DATABASE_ROLE
--------- -------------------- ------- ----------------
MXPROD MOUNTED NONE PHYSICAL STANDBY

6-) Log apply işlemini başlatalım, standby db primary database’den geri kalmıştı, aradaki farkı kapatsın..

SQL> Alter database Recover managed standby database disconnect from session;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir