Etiket arşivi: create spfile from pfile

ASM Spfile Farklı Diske Taşımak

ASM Spfile’ı Farklı Bir ASM Diske Taşımak.

ASM Spfile’ı farklı bir ASM disk gruba nasıl taşıyabiliriz? Hem RAC hem single ortamda örnekle yapalım.
RAC ve single instance için aslında aynı işlemler yapılıyor, işlem sonunda kapatıp açmak dışında
bir fark yok. Örneğimizde ASM spfile +DATA diskinde bulunuyor, spfile’ı yeni eklediğimiz(eklendiğini varsayıyorum) +DATANEW diskine taşıyacağız.

Ortamlar:
Solaris 10
Oracle 11.2.0.4 RAC

Mevcut +ASM spfile neredeymiş öğrenelim.

-bash-3.2$ export ORACLE_HOME=/oragrid/app/product/11.2.0.4/grid
-bash-3.2$ export ORACLE_SID=+ASM
-bash-3.2$ export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
-bash-3.2$ sqlplus / as sysasm

SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Wed Mar 29 13:42:26 2017

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Automatic Storage Management option

SQL> show parameter spfile;

NAME TYPE VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
spfile string +DATA/asm/asmparameterfile/reg
istry.253.938787283

Spfile’dan geçici bir pfile create edelim.(/tmp/ altına)

SQL> create pfile='/tmp/initASM.ora' from spfile;

File created.

Bu geçici pfile’dan yeni diskimize Spfile create edelim.
(ismini ve pathini ASM otomatik verecek,+DATANEW yazmamız yeterli)

SQL> create spfile='+DATANEW' from pfile='/tmp/initASM.ora';

File created.

SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Automatic Storage Management option

ASM Instance’ını kapatıp açalım, RAC ve Single Instance ortamlarda ayrı ayrı yaptım..

RAC ortamlarda:

-bash-3.2$ crsctl stop has
[oracle@localhost ~]$ crsctl start has
CRS-4123: Oracle High Availability Services has been started

Single Instance ortamlarda :

-- Database(ler) kapatılır.
-bash-3.2$ export ORACLE_HOME=/oragrid/app/product/11.2.0.4/db
-bash-3.2$ export ORACLE_SID=test
-bash-3.2$ export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
-bash-3.2$ sqlplus / as sysdba
SQL> shutdown immediate;

--ASM kapatılır
-bash-3.2$ export ORACLE_HOME=/oragrid/app/product/11.2.0.4/grid
-bash-3.2$ export ORACLE_SID=+ASM
-bash-3.2$ export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
-bash-3.2$ sqlplus / as sysasm
SQL> shutdown immediate;

--ASM açılır..
-bash-3.2$ export ORACLE_HOME=/oragrid/app/product/11.2.0.4/grid
-bash-3.2$ export ORACLE_SID=+ASM
-bash-3.2$ export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
-bash-3.2$ sqlplus / as sysasm
SQL> startup;

-- Database(ler) açılır.
-bash-3.2$ export ORACLE_HOME=/oragrid/app/product/11.2.0.4/db
-bash-3.2$ export ORACLE_SID=test
-bash-3.2$ export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
-bash-3.2$ sqlplus / as sysdba
SQL> startup;

ASM Spfile’ın yeni lokasyonu kontrol edilir..

-bash-3.2$ export ORACLE_HOME=/oragrid/app/product/11.2.0.4/grid
-bash-3.2$ export ORACLE_SID=+ASM
-bash-3.2$ export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
-bash-3.2$ asmcmd
ASMCMD> spget
+DATANEW/asm/asmparameterfile/registry.313.236767881

Ya da;

-bash-3.2$ export ORACLE_HOME=/oragrid/app/product/11.2.0.4/grid
-bash-3.2$ export ORACLE_SID=+ASM
-bash-3.2$ export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
-bash-3.2$ sqlplus / as sysasm

SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Wed Mar 29 13:42:26 2017

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Automatic Storage Management option

SQL> show parameter spfile;

NAME TYPE VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
spfile string +DATANEW/asm/asmparameterfile/reg
istry.313.236767881

Görüldüğü gibi ASM spfile yeni ASM diskine taşınmış oldu..

Faydalı olması dileğiyle!

SPFILE, PFILE Parametre Dosyaları

SPFILE, PFILE Parametre Dosyaları
Veritabanı ayarlarının saklandığı iki dosyadır,görevleri aynıdır.Oracle instance başlarken
parametre file(spfile ya da pfile) okuyup o ayarlarla nomount moda geçer, ve sonra sırasıyla mount ve open moda geçer.Control file lokasyonları,Db_name,PGA değeri,SGA değeri vb önemli bilgileri tutar.

Oracle instance başlarken sırasıyla;
spfileSID.ora
spfile.ora
initSID.ora
init.ora

dosyalarına bakar sırayla, ilk hangisini bulursa onunla başlar.Bulamazsa hata alırsınız ve instance başlamaz.

SPFILE’dan PFILE oluşturma;
SQL> CREATE PFILE FROM SPFILE;
SQL> CREATE PFILE=’/…/initOMERDB.ora’ from SPFILE=’/…/spfileOMERDB.ora’;

PFILE’dan SPFILE oluşturma;
SQL> CREATE SPFILE FROM PFILE;
SQL> CREATE SPFILE=’/…/spfileOMERDB.ora’ from PFILE=’/…/initOMERDB.ora’;

Memoryden Spfile oluşturmak(11G ve sonrası)
SQL> CREATE SPFILE FROM MEMORY;

Memoryden Pfile oluşturmak(11G ve sonrası)
SQL> CREATE PFILE FROM MEMORY;
SQL> CREATE PFILE=’/…/initOMERDB.ora’ FROM MEMORY;

Instance’ı spfile’dan başlatmak;
SQL> startup;

Instance’ı pfile’dan başlatmak;
SQL> startup pfile=/…./initOMERDB.ora;

Oracle parametrelerini aşağıdaki yöntemlerle görebiliriz.
-SQLPlustan “show parameter” yazarak.
-Ya da “V$PARAMETER” isimli viewi sorgulayarak.

-Parametre değişkliği (set) ;
Alter system set komutu ile yapılır, parametreler statik ve dinamik olarak ikiye
ayrılır, dinamik parametreler değişiklik yapınca hemen devreye girer ve geçerli
olur, statik parametrelerin geçerli olması için instance yeniden başlamalıdır.

SQL> ALTER SYSTEM SET open_cursors=500 SCOPE=SPFILE SID=’*’ ;

-Parametre resetlemek(reset) ;
Alter system reset komutu ile yapılır, oracle’ın default değerine geri dönmüş olur parametre.

SQL> ALTER SYSTEM RESET open_cursors  SCOPE=SPFILE SID=’*’ ;

SCOPE parametresi 3 tip olabilir

Memory : Yapılan değişikliğin sadece o instance’da geçerli olmasını istersek.
SPFILE   : SPFILE güncellenir, yeniden başlatılana kadar aktif olmaz.(statik parametreler)
BOTH     : Hem o instance’ı hem SPFILE’ı günceller.
SID        : RAC sistemlerde yazılır, * tüm instanceler için geçerli olsun demektir.

PFILE (Parametre File):
-Dosyanın default ismi initSID.ora şeklindedir.
-Dosyanın yeri default olarak windows için “ORACLE_HOMEdatabase” dizini
linux için “ORACLE_HOMEdbs” dir.
-Pfile metin tabanlı bir dosyadır, herhangi bir metin editörüyle açılıp editlenebilir.
-RMAN ile yedeklenemez.

SPFILE (Server Parameter File):
-Dosyanın default ismi “spfileSID.ora” şeklindedir.
-Dosyanın yeri default olarak windows için “ORACLE_HOME/database” dizini linux için “ORACLE_HOME/dbs” dir.
-Dosya binary bir dosyadır, editlenemez.
-RMAN ile backupı alınabilir.(RMAN> backup spfile)
ya da her backupda otomatik olarak spfile backup’ı da alınmasını istersek
RMAN’de aşağıdaki gibi konfigürasyon değişikliği yapmalıyız.

RMAN> CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
Artık alınan her db yedeğinde otomatik control file ve spfile’da yedeklenir.