Etiket arşivi: ora-error

ORA-00972 Identifier is too Long

ORA-00972 Identifier is too Long

Oracle isimlendirme kurallarında belirtilen 30 karakteri aşma hatasıdır,isimlendirme yaparken geçmenize izin vermez.

Namig rule’s demişken;

* Nesne isimleri 30 karakteri geçemez.
* Sayı ile başlayamaz.
* _ , $, # dışında özel karakter içeremez..(_ $ # )(a-Z,0-9 alfanümerik)
* Bazı özel keywordleri veremezsiniz, oracle onları kendi için reserve etmiştir.
BETWEEN, DEFAULT, INTO, UPDATE , FLOAT vb.
Tüm reserved listeye bakmak isterseniz;

Select * From V$RESERVED_WORDS; sorgusunu inceleyebilirsiniz..

ORA-00018 maximum number of sessions exceeded

ORA-00018 maximum number of sessions exceeded

Yetersiz “session” parametresindan kaynaklanır.
session parametresi ile ne kadar session oluşturulabileceği belirlenir..

Çözüm: “session” parametresini artırmak..

Yalnız SESSION parametresini artırırken göz önünde bulundurmamız gereken iki parametre daha var.

processes ve transactions

Hemen değerlerini kontrol edelim…

sql> show parameter sessions;
sql> show parameter processes;
sql> show parameter transactions;

processes=x
sessions=x*1.1+5
transactions=sessions*1.1 gibi bir formülasyonla diğer parametreleri de set edeceğiz..

x=600 verdim örneğin..

statik parametreler olduğundan restart yapıyoruz..

sql> alter system set processes=600 scope=spfile;
sql> alter system set sessions=665 scope=spfile;
sql> alter system set transactions=731 scope=spfile;
sql> shutdown immediate;
sql> startup;

sql> show parameter sessions;
665