Etiket arşivi: oracle error list

ORA-00600: internal error code, arguments

ORA-00600: internal error code, arguments: [kkslrpl1],[],[]

Oracle buglarından kaynaklanan hatalardır veya yanlış set edilen bir parametreden dolayı alıyor olabilirsiniz.
Spesifik bir hata olmadığı için özel bir çözümü de yoktur.
Yapılması gereken metalinkten hatanın araştırılmasıdır.İlk argüman hatayı ve çözümünü bulmada bize yardımcı olur. (kkslrpl1)

ORA-12154 TNS:could not resolve service name

ORA-12154 TNS:could not resolve service name

Herhangi bir isimlendirme metodu kullanılarak yapılmaya çalışılan
bağlantılarda bağlantı tanımlayıcısı çözümlenemiyor ise bu hata alınablir.

TNSNAMES.ORA
SQLNET.ORA
LISTENER.ORA dosyaları kontrol ediliir.

SID tanımlı mı, yazım hatası var mı vb.
Daha sonra Listener yeniden başlatılır ve tekrar denenir.

C:Usersvm> lsnrctl reload

ORA-01033 ORACLE initialization or shutdown in progress

ORA-01033 ORACLE initialization or shutdown in progress

01033 hatası oracle’ın başlatılma ve durdurulma işlemi sırasında işlem yapılmak istendiğinde alınmaktadır.

Database’in  açılması beklenmeli sonra tekrar denenmelidir.

İstisnai bir durum olarak disk bozulması durumunda da alınabilimektedir kontrol edilmelidir.

ORA-01000: maximum open cursors exceeded

ORA-01000: maximum open cursors exceeded

Open cursor parametresinin artirilması gerekir.
Default degeri 300’dür.

SQL> show parameter open_cursor;

NAME TYPE VALUE
———————————— ———– —————–
open_cursors integer 300

ALTER SYSTEM SET open_cursors = 600 SCOPE=BOTH;
SQL> show parameter open_cursor;

NAME TYPE VALUE
———————————— ———– —————–
open_cursors integer 600

ORA-01555 Snapshot too old

ORA-01555 Snapshot too old (Rollback has been overwritten)

Bir okuyucu tarafından okunmak istenen Rollback kayıtlarının üzerine
başka yazıcılar tarafından veri kaydedilmiş ise bu hata ile karşılaşılır.

Otomatik undo yönetimi kullanıyorsak UNDO_RETENTION değeri artırılmalı,
kullanılmıyorsa daha büyük rollback segmentleri kullanılmalıdır.

ALTER SYSTEM SET UNDO_RETENTION = 3000;

3000 Saniye

ORA-01790 expression must have same datatype as corresponding expression

ORA-01790 expression must have same datatype as corresponding expression

iki ayrı sql sonucunu birleştirmek, kesişimlerini almak,farklarını bulmak için yazılan
UNION,UNION ALL,MINUS,INTERSECT sorgularda oluşur.
select p.product_id, p.product_name,
product_type as product_type,
from products
group by p.product_id, p.product_name
union
select p.product_id, p.product_name,
cast(collect(coalesce(product_type, decode(product_description,null,’DESCR’ || ‘-‘ product_description) as my_type) as product_type,
from products
group by p.product_id, p.product_name

Aynı sıradaki sütunların veri tipleri de aynı olmalıdır.
NUMBER,VARCHAR2,FLOAT,DATE vb.

ORA-01439: column to be modified must be empty to change datatype

ORA-01439: column to be modified must be empty to change datatype

Dolu olan kolon tipini değiştirdiğinizde alınan hatadır,
yeni bi kolon ekleyip değiştirilecek kolonu ona aktarıp boş halini değiştirerek aşabilirsiniz..

Aşağıda yapısı verilmiş olan tablonun kisi_id sütununu NUMBER tipine değiştirelim..
create table kisiler(
kisi_id varchar2(20),
ad varchar2(20),
soyad varchar2(20));
ALTER TABLE kisiler ADD (kisi_id2 NUMBER);

UPDATE kisiler set kisi_id2 =kisi_id;

ALTER TABLE kisiler DROP COLUMN kisi_id;

ALTER TABLE kisiler RENAME COLUMN kisi_id2 TO kisi_id;