Etiket arşivi: oracle user logon trigger

Oracle Logon Trigger

Oracle Logon Trigger

Hangi kullanıcı, hangi ipden, hangi makineden ne zaman bağlanmış vb. bilgileri loglamaktadır.

Öncelikle SYS ile login olup, logları tutacak bir tablo create edelim.

CREATE TABLE LOGON_HISTORY_TAB (
 user_id       VARCHAR2(30),
 session_id     NUMBER(8),
 host        VARCHAR2(30),
 program       VARCHAR2(48),
 logon_time     DATE,
 terminal      VARCHAR2(512),
 sessionid      VARCHAR2(512),
 isdba        VARCHAR2(512),
 session_user    VARCHAR2(512),
 os_user       VARCHAR2(512),
 ip_address     VARCHAR2(512),
 network_protocol  VARCHAR2(512),
 authentication_type VARCHAR2(512) );

Şimdi de loginleri tutacak triggerımızı oluşturalım.(SYS ile)

CREATE OR REPLACE TRIGGER LOGON_HISTORY_TRG AFTER
LOGON ON DATABASE
DECLARE
 SESS NUMBER(10);
 PROG VARCHAR2(100);
BEGIN
  SESS := SYS_CONTEXT('USERENV', 'SESSIONID');
  SELECT PROGRAM
   INTO PROG
   FROM V$SESSION
   WHERE AUDSID = SESS
    AND ROWNUM <= 1;
  INSERT INTO LOGON_HISTORY_TAB
   ( user_id,       
    session_id,      
    host,         
    program,       
    logon_time,      
    terminal,       
    sessionid,      
    isdba,        
    session_user,     
    os_user,       
    ip_address,      
    network_protocol,   
    authentication_type )
  VALUES
   (USER,
    SYS_CONTEXT('USERENV', 'SESSIONID'),
    SYS_CONTEXT('USERENV', 'HOST'),
    PROG,
    SYSDATE,
    SYS_CONTEXT('USERENV', 'TERMINAL'),
    SYS_CONTEXT('USERENV', 'SESSIONID'),
    SYS_CONTEXT('USERENV', 'ISDBA'),
    SYS_CONTEXT('USERENV', 'SESSION_USER'),
    SYS_CONTEXT('USERENV', 'OS_USER'), 
    SYS_CONTEXT('USERENV', 'IP_ADDRESS'),
    SYS_CONTEXT('USERENV', 'NETWORK_PROTOCOL'),
    SYS_CONTEXT('USERENV', 'AUTHENTICATION_TYPE'));
 EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
   NULL;
END LOGON_HISTORY_TRG;

Triggerı create ettikten sonraki tüm loginleri loglayıp ilgili tablomuza yazacaktır.
Loglara bakmak için;

SELECT * FROM LOGON_HISTORY_TAB T;