Etiket arşivi: plsql rastgele sayı

DBMS_RANDOM paketi ile random sayı uretmek

DBMS_RANDOM paketi Pl/Sql ile random sayı, string üretmek istediğimizde imdadımıza yetişir.Bu paket SYS şeması altında bulunur, test senaryolarında, geçici veri atma işlemlerinde işimize yarar.

Fonksiyonları; RANDOM, VALUE, VALUE(LOW NUMBER, HIGH NUMBER), NORMAL, STRING dir.
Şimdi bu fonksiyonları inceleyelim.

DBMS_RANDOM.RANDOM pozitif veya negatif tam sayı üretir. -2^31 ile 2^31 aralığının dışına çıkamaz.
SELECT DBMS_RANDOM.RANDOM FROM DUAL;
pozitif tam sayı üretmesini istiyorsak ABS fonksiyonunu kullanabiliriz.
SELECT ABS(DBMS_RANDOM.RANDOM) FROM DUAL;

DBMS_RANDOM.NORMAL pozitif veya negatif ondalık değer üretir.                                           SELECT DBMS_RANDOM.NORMAL FROM DUAL;

DBMS_RANDOM.VALUE belirtilen aralıkta pozitif ondalık değer üretir.Eğer aralık belirtilmezse varsayılan olarak 0,1 aralığında ondalıklı sayı üretir.
SELECT DBMS_RANDOM.VALUE FROM DUAL;
–A ile B arasında ondalıklı sayı üretmek için;
SELECT DBMS_RANDOM.VALUE(A,B) FROM DUAL;
–2 ile 17 arası ondalıklı sayı üretme.
SELECT DBMS_RANDOM.VALUE(2,17) FROM DUAL;

DBMS_RANDOM.STRING matematiksel işlemler için kullanılmayacaksa STRING fonksiyonu da kullanılabilir.DBMS_RANDOM.STRING fonksiyonu iki parametre alır. İlk parametre
dönen string içeriğinin ne olacağı belirtir. İkinci parametre dönen değerin uzunluğudur.
— 8 karakter sayı+büyük harf üretme
SELECT DBMS_RANDOM.STRING(‘X’,’8′) FROM DUAL;

İlk parametrenin alabileceği değerler
‘A’, ‘a’ Büyük harf+Küçük Harf
‘L’, ‘l’ Küçük Harf
‘P’, ‘p’ Tüm Karakterler
‘U’, ‘u’ Büyük Harf
‘X’, ‘x’ Sayı+Büyük Harf

— 13 karakter küçük harf üretme
SELECT DBMS_RANDOM.STRING(‘l’,’13’) FROM DUAL;