Etiket arşivi: plsql top n

Oracle Rownum Nedir?

ROWNUM

Oracle sorgularında kullanılır, pseudo kolondur.Where kısmına koyabileceğimiz gibi select listesine de koyabiliriz.Sorgumuz sonucu dönen kayıtların sıra numarasıdır.TSQL de TOP komutuna karşılık gelir.

Kullanımları;
-İlk 10 kaydı getir.
Select * From hr.employess where rownum<=10;

-İlk 5 kaydı getir.6 dan küçükler..
Select * From hr.employess where rownum<6;

-Sıra numarasını da bir sütun olarak gösterebiliriz.
Select rownum,hr.* from hr.employess where rownum<6;

-Şartımıza uyan(E ile başlayan isimlilerin) ilk kaydı getir.
select * from (Select * from hr.employess where name like ‘E%’) where rownum=1

Dikkat edilmesi gereken durumlar;

Select * from hr.employess where rownum>4
Bu sorgu boş döner,yani rownum küçüktür olarak kullanılabilir..n’den küçükler şeklinde.

-Select * from hr.employess where rownum=3
bu sorgu da boş döner,eşitlik olarak sadece 1 kullanılabilir.

Güncelleme:
Oracle 12C de “FETCH FIRST N ROWS ONLY” komutu gelmiştir.