Etiket arşivi: RMAN backup tag

RMAN Backup Format

RMAN Backup Formatları

RMAN backup alırken daha kolay takip için kullanabileceğimiz
özel formatlardır.Başlarına % karakteri koyarak RMAN backup dosya adına
format atayabiliyoruz.Hem bu formatların neler olduguna bakalım,
hem de örnekler verelim.

%c Format Rman:

Duplex backup alırken kopya numarası olarak kullanılır,
her bir kopyaya artan bir numara verir.Maximum 256 olabilir.

%d Format Rman:

Database ismini backup dosya adına yazar.

%D Format Rman:

Zamanın Gün olarak karşığını backup dosya adına yazar.(DD)

%F Format Rman:

RMAN’nin DBID,gün,ay,yıl ve sequence kullanarak ürettiği unique bir id’dir.

%M Format Rman:

Zamanın Ay olarak karşığını backup dosya adına yazar.(MM)

%T Format Rman:

Zamanın Yıl-Ay-Gün olarak karşılığını backup dosya adına yazar.(YYYYMMDD)

%Y Format Rman:

Zamanın Yıl olarak karşığını backup dosya adına yazar.(YYYY)

%s Format Rman:

RMAN backup set numarasıdır,Controlfile’da saklanır,1 ile başlar
her backup set için artırılır.
Controlfile yeniden oluşturunca sayac sıfırlanır(CREATE CONTROLFILE…)

%p Format Rman:

Backup set piece numarasıdır,1 ile başlar her bakcup set alındığında
değeri artar.

%u Format Rman:

8 karakter backup set number ile unique id üretir.

%U Format Rman:

%u_%p_%c formatının kısaltılmış halidir, unique bir id üretmeyi garanti eder.
Rman format kullanmazsanız Rman default bu formatı kullanır..

%n Format Rman:

Database Adına 8 karakter olana kadar x karakteri ekler.(ORCLXXX….)

Örnekler Yapıp oluşan dosya adlarına bakalım.

RMAN> backup datafile 1 format 'C:/%n__%U.bck';
ORCLXXXX__01OUN0AJ_1_1.NCK
RMAN> backup datafile 3 format 'C:/%t.bck';
837518036.BCK
RMAN> backup datafile 4 format 'C:/%u.bck';
07OUN0PS.BCK
RMAN> backup current controlfile format 'C:/CTRL_%d_%D_%M_%Y.bck';
CTRL_ORCL_22_01_2013.BCK
RMAN> backup datafile 3;
O1_MF_NNNDF_TAG20140122T120128_9FZ5QS2M_.BKP

 

RMAN> SET CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE disk TO 'C:/backup/ctrl_bck_%F.bck';

Benzer makale olarak: RMAN Backup Konfigurasyonu
http://omeracar.com.tr/rman-backup-konfigurasyon-rman-ayarlar/

Faydalı olması dileğiyle.