Etiket arşivi: rman configuration

RMAN Backup Konfigurasyon

RMAN(Recovery Manager) Backup Konfigürasyonu

RMAN ile backup alırken default RMAN ayarlarını kendimize göre uyarlamamız mümkün.
Ayarların yanında #default yazanlar değiştirilmemiş oracle ile gelen default parametreleri temsil ediyor..
Şimdi tek tek inceleyelim..

RMAN’e bağlanıyoruz,

 bash-4.1$ rman target /

Mevcut konfigürasyonu görüntülemek için:

RMAN> show all;

using target database control file instead of recovery catalog
RMAN configuration parameters for database with db_unique_name ORCL are:

CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 1; # default
CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFF; # default
CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK; # default
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP OFF; # default
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO '%F'; # default
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1 BACKUP TYPE TO BACKUPSET; # default
CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED; # default
CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE OFF; # default
CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES128'; # default
CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM 'BASIC' AS OF RELEASE 'DEFAULT' OPTIMIZE FOR LOAD TRUE ; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE; # default
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO '/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/dbs/snapcf_orcl.f'; # default

RETENTION POLICY:

Alınan yedeklerin saklanma politikasıdır,iki çeşit olabilir..

Redundancy:
Kaç tane yedek dosyası saklayacağını belirtir,ikinci alınan yedekte eski yedeği obsolete duruma çeker

Son 4 backup saklamasını istersek;

RMAN>configure retention policy to redundancy 4;

Recovery Windows:
Alınan backupların kaç gün saklanacağını belirtir.Günü dolan backuplar obsolete olarak işaretlenir.
Son n günün yedeğini sakla demek için uygun bir yapıdır.

Son 3 gün yedeğini sakla dersek;

RMAN> configure retention policy to recovery window of 3 days;

Yedek stratejinize göre Redundancy ya da Recovery Windows birini seçmelisiniz..

BACKUP OPTIMIZATION:

Bu parametre ile RMAN’e, değişmeyen dosyalar için yedek alma diyebiliriz.
ON yapmak yedek performansını artırır.

On yapmak istersek;

RMAN>configure backup optimizatin on;

DEFAULT DEVICE TYPE:

Alınan yedeğin diske mi teybe mi alınacağını belirtiriz.

Diske yedek almak için:

RMAN> configure default device type to disk;

Teybe yedek almak için:

RMAN> configure default device type to sbt;

CONTROLFILE AUTOBACKUP:

Her yedekten sonra controlfile ve spfile için otomatik yedek alınmasını sağlar.

ON yapılması tavsiye edilir.

RMAN> configure controlfile autobackup on;

CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT:

Otomatik alınacak controlfile yedeğin formatı ve nereye alınacağının set edildiği
parametredir.

Farklı bir dizin ve format vermek istersek;

RMAN> configure controlfile autobackup format for device type disk to '/backup/CTRL_BCK%d%F';

DEVICE TYPE DISK PARALLELISM:

CPU sayınıza göre paralellik vererek yedek alma işlemini hızlandırabilirsiniz.

Paralel 3 yedek aldırmak için.

RMAN> configure device type disk parallelism 3;

DATAFILE BACKUP COPIES:

Alınan yedeğin kaç kopya alınacağını belirtir,

2 kopya yedek aldırmak için:

RMAN> configure datafile backup copies for device type disk to 2;

ARCHIVELOG BACKUP COPIES:

Archive log yedekleri için kaç kopya alınacağı belirtilir.

Yine 2 kopya yedek almasını istersek;

RMAN> configure archivelog backup copies for device type disk to 2;

MAXSETSIZE:

Backup dosyalarının boyutunu sınırlandırmak için kullanılır,defaultu sınırsızdır(teorik olarak)

Örneğin disk yapımıza göre 5Gb olarak sınırlayalım:

RMAN> configure maxsetsize to 5g;

ENCRYPTION FOR DATABASE:

Yedeklerin şifrelenip şifrelenmeyeceği belirtilir.

ON yapmak istersek:

RMAN>configure encryption for database on;

ENCRYPTION ALGORITHM:

Yedeklerin hangi algoritmayla şifreleneceğini belirtir.

AES128 ile şifrelemek istersek:

RMAN> configure encryption algorithm 'AES128';

Diğer kullanılabilir algoritmalar için aşağıdaki sorguya bakabiliriz.

SQL> select algorithm_id, algorithm_name, algorithm_description, is_default
from v$rman_encryption_algorithms;

ALGORITHM_ID ALGORITHM_NAME ALGORITHM_DESCRIPTION IS_DEFAULT
------------ ----------- ------------------------ ----------
1 AES128 AES 128-bit key YES
2 AES192 AES 192-bit key NO
3 AES256 AES 256-bit key NO

COMPRESSION ALGORITHM:

Alınan yedeğin sıkıştırılması için belirtilen sıkıştırma algoritmasıdır.ZLIB ve BZIP2 olabilir.

RMAN> configure compression algorithm 'bzip2';

ARCHIVELOG DELETION POLICY:

Alınan archive log dosyalarının silinme politikasıdır.(adetsel)

1 olarak set edersek:

RMAN> CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO BACKED UP 1 TIMES TO DISK;

İlk alınan yedekler obsolete olarak işaretlenir.

SNAPSHOT CONTROLFILE NAME:

Snopshot dosyasının lokasyonunu, formatını ayarlar.

RMAN> configure snapshot controlfile name to 'backup/Ctrl_Snpsht.f';

RMAN Default Değerlere Set Etmek:

Oracle’ın default değerlerine döndürmek için CLEAR anahtar kelimesi kullanılır.
İlgili parametrenin sonuna clear yazılarak RMANde çalıştırılır.

RMAN> CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP CLEAR;

RMAN configuration parameters are successfully reset to default value

RMAN> CONFIGURE RETENTION POLICY CLEAR;

RMAN configuration parameters are successfully reset to default value

 

Umarım faydalı olur..